Cladium mariscus – taarna, isotaarna

  • Cladium mariscus (L.) Pohl – (iso)taarna
  • Cladium P. Browne – taarnat
  • Cyperaceae – sarakasvit

(Iso)taarna, Cladium mariscus, on monivuotinen, vankka ja tavallisesti noin 100-150 cm korkea ruoho. Juurakko on paksu ja vaakasuoraan levittäytyvä sekä monirönsyinen. Varret ovat pystyt, monilehtiset, lähinnä liereät, ontot ja vihreät tai harmahtavanvihreät sekä alempaa noin 5-7 mm paksut. Varren tyvellä on joukko rennohkoja, helposti lakoontuvia ja jopa 100 cm pitkiä lehtiä, joiden kellanruskeat tai punertavat ja reilut 10 cm pitkät tyvitupet kiertyvät varren tyven ympärille. Varsilehtiä on yleensä 4-6. Niiden lapa on ylöspäin lyheten yleensä noin 30-70 cm pitkä. Lovisuinen, kielekkeetön tuppi on noin 5-10 cm pitkä. Kaikki lehdet ovat vihreitä tai harmaanvihreitä, kovia, hyvin pitkäsuippuisia ja tavallisesti noin 6-12 mm leveitä. Lehtien laidat ja alapinnan keskisuoni ovat pienten väkästen vuoksi viiltävän terävät.

Kukinto on tavallisesti noin 30-50 cm pitkä, kapeahko ja kerroksellisista osakukinnoista muodostuva. Osakukinnot ovat varren latvaosan lehtihangoissa. Lehdet ovat osakukintoa pitemmät mutta koko kukintoa lyhyemmät. Osakukintojen ranka on kukinnon alaosassa noin 7-10 cm ja yläosassa noin 2-5 cm pitkä. Itse osakukinnot muodostuvat perällisistä, palleromaisista ja yleensä runsaslukuisista tähkäryhmistä. Kunkin tähkäryhmän perän tyvellä on ruskehtava, kapea ja pitkäsuippuinen sekä noin 10-15 mm pitkä tukilehti. Tähkäryhmässä on tavallisesti 5-10 tähkää. Ne ovat sukkulamaisia, perättömiä, kellanruskeita tai ruskeita ja 2-3-kukkaisia sekä noin 4-5 mm pitkiä. Teräväkärkisiä tähkäsuomuja on noin 10. Kaksineuvoiset kukat ovat tähkän kärkiosassa. Heteitä on tavallisesti 2. Ponnet ovat noin 1,5 mm pitkät. Emi on 3-luottinen. Pähkylä on soikea, suippokärkinen ja noin 2,5 mm pitkä. Normaali kukinta-aika on heinä-elokuu.

(Iso)taarna on alkuperäinen laji Suomessa ja se on suppealla esiintymisalueellaan erittäin harvinainen. Lajia esiintyy Ahvenanmaan Eckerössä vajaan hehtaarin alalla. Hammarlandista sen kasvupaikka tuhottiin ojituksella 1950-luvulla. Pohjois-Savon eliömaakunnan Joroisissa se kasvaa yhden lammen rannoilla muutamassa paikassa. Laji on kalkinvaatija ja kasvaa Suomessa letolla ja lähteisellä rantasuolla. Sen juuristo ei kestä veden pinnan laskua tai routimista. Vuonna 2019 julkaistussa uhanalaisuusarvioinnissa se on todettu erittäin uhanalaiseksi (EN). Luokitukseen ovat vaikuttaneet suppea esiintymisalue ja taantuminen tai esiintymisen voimakas pirstoutuminen tai erittäin suuret kannan vaihtelut. Uhkatekijöinä ovat ojitus ja turpeenotto sekä avoimien alueiden sulkeutuminen. Laji on rauhoitettu. Muissa Pohjoismaissa sitä esiintyy Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Linkki Kasviatlaksen reaaliaikaiselle (iso)taarnan esiintymiskartalle Suomessa.

Linkki Euroopan ja Välimeren alueen maa- tai aluekohtaiselle esiintymiskartalle (The Euro+Med Plantbase).

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto

Cladium mariscus - (iso)taarna on ilmeisesti rönsyämällä levittäytynyt lammen vesirajassa ja rantasuolla noin 60 m pitkäksi kasvustonauhaksi, jossa 2019 oli noin 660 tähkävartta. PS, Joroinen, Ryyhtölä, Saarikko-lampi, luonnonsuojelualue, 12.7.2019. Koko kuvasarja on samalta kasvupaikalta. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarna on ilmeisesti rönsyämällä levittäytynyt lammen vesirajassa ja rantasuolla noin 60 m pitkäksi kasvustonauhaksi, jossa 2019 oli noin 660 tähkävartta. PS, Joroinen, Ryyhtölä, Saarikko-lampi, luonnonsuojelualue, 12.7.2019. Koko kuvasarja on samalta kasvupaikalta. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarna on vankkavartinen ja kasvaa tavallisesti noin 100-150 cm korkeaksi. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – isotaarna on vankkavartinen ja kasvaa tavallisesti noin 100-150 cm korkeaksi. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarnan tyvellä on joukko rennohkoja, helposti lakoontuvia ja jopa 100 cm pitkiä lehtiä. Kuvassa on myös vaaleammanvihreitä ja leveämpiä järviruo'on, Phragmites australis, lehtiä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan tyvellä on joukko rennohkoja, helposti lakoontuvia ja jopa 100 cm pitkiä lehtiä. Kuvassa on myös vaaleammanvihreitä ja leveämpiä järviruo’on, Phragmites australis, lehtiä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarnan kukinto on tavallisesti noin 30-50 cm pitkä, kapeahko ja kerroksellisista osakukinnoista muodostuva. Osakukinnot ovat varren latvaosan lehtihangoissa. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan kukinto on tavallisesti noin 30-50 cm pitkä, kapeahko ja kerroksellisista osakukinnoista muodostuva. Osakukinnot ovat varren latvaosan lehtihangoissa. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarnan osakukintojen tyvellä olevat lehdet ovat osakukintoja pitemmät mutta koko kukintoa lyhyemmät. Osakukinnot ovat pitkärankaisia ja ne muodostuvat perällisistä, palleromaisista ja yleensä runsaslukuisista tähkäryhmistä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan osakukintojen tyvellä olevat lehdet ovat osakukintoja pitemmät mutta koko kukintoa lyhyemmät. Osakukinnot ovat pitkärankaisia ja ne muodostuvat perällisistä, palleromaisista ja yleensä runsaslukuisista tähkäryhmistä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarnan kukinnon kärkiosassa osakukinnot ovat tiiviimpinä ryhminä. Kunkin tähkäryhmän perän tyvellä on ruskehtava, kapea ja pitkäsuippuinen tukilehti, joka on noin 10-15 mm pitkä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan kukinnon kärkiosassa osakukinnot ovat tiiviimpinä ryhminä. Kunkin tähkäryhmän perän tyvellä on ruskehtava, kapea ja pitkäsuippuinen tukilehti, joka on noin 10-15 mm pitkä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarnan palleromaisessa tähkäryhmässä on tavallisesti 5-10 tähkää. Ne ovat sukkulamaisia, perättömiä, kellanruskeita tai ruskeita ja noin 4-5 mm pitkiä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan palleromaisessa tähkäryhmässä on tavallisesti 5-10 tähkää. Ne ovat sukkulamaisia, perättömiä, kellanruskeita tai ruskeita ja noin 4-5 mm pitkiä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - (iso)taarnan kuvassa oleva kukintovarsi on jo kokonaisuudessaan saavuttanut hedelmäasteen. 9.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan kuvassa oleva kukintovarsi on jo kokonaisuudessaan saavuttanut hedelmäasteen. 9.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - (iso)taarnan pähkylät ovat soikeat, suippokärkiset, kiiltävät ja kellanruskeat sekä noin 3 mm pitkät. 9.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan pähkylät ovat soikeat, suippokärkiset, kiiltävät ja kellanruskeat sekä noin 3 mm pitkät. 9.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarnan varsilehdet ovat ylöspäin lyheten noin 30-70 cm pitkiä. Lovisuinen, kielekkeetön tuppi on noin 5-10 cm pitkä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan varsilehdet ovat ylöspäin lyheten noin 30-70 cm pitkiä. Lovisuinen, kielekkeetön tuppi on noin 5-10 cm pitkä. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarnan varret ovat alempaa noin 5-7 mm paksut. Tyvilehtien tupet ovat yli 10 cm pitkät ja ne kiertyvät varren tyven ympärille. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan varret ovat alempaa noin 5-7 mm paksut. Tyvilehtien tupet ovat yli 10 cm pitkät ja ne kiertyvät varren tyven ympärille. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarnan lehtien laidat ja alapinnan keskisuoni ovat pienten, tiheässä olevien väkästen vuoksi viiltävän terävät. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan lehtien laidat ja alapinnan keskisuoni ovat pienten, tiheässä olevien väkästen vuoksi viiltävän terävät. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus - isotaarnan lehdet ovat vihreät tai ainakin alta harmaanvihreät, kovat ja jossain määrin kourut sekä tavallisesti noin 6-12 mm leveät. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.
Cladium mariscus – (iso)taarnan lehdet ovat vihreät tai ainakin alta harmaanvihreät, kovat ja jossain määrin kourut sekä tavallisesti noin 6-12 mm leveät. 12.7.2019. Copyright Hannu Kämäräinen.

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto