Lycopus europaeus – rantayrtti, luhtarantayrtti

  • Lycopus europaeus L. – (luhta)rantayrtti
  • Lycopus L. – rantayrtit
  • Lamiaceae – huulikukkaiskasvit

(Luhta)rantayrtti, Lycopus europaeus, on monivuotinen, pysty tai tyveltä koheneva ja tuoksuton sekä tavallisesti noin 20-80 cm korkea ruoho. Juurakko on hoikka ja pitkiä sekä hentoja maarönsyjä muodostava. Varsi on lehdekäs ja usein haaraton tai toisinaan lehtihankaisesti pareittain haarova. Se on vihreä tai vaihtelevasti punaruskea ja 4-särmäinen sekä tiheämmin tai harvemmin vaalea-, lyhyt- ja kähäräkarvainen.

Lehdet ovat varrella vastakkain ja yleensä ristikkäisesti allekkain. Ne ovat ruodittomat tai lyhyehkösti ruodilliset. Lehtiruoti on yleensä enintään noin 10 mm pitkä. Lapa on suikea, kapeanpuikea tai soikeahko, suippokärkinen ja laidoiltaan isohampainen tai parihalkoinen. Alempien lehtien tyvi on usein parijakoinen ja ylempien lehtien kiilatyvinen. Lavan yläpuoli on vihreä tai hyvin aurinkoisella paikalla harvemmin enemmän tai vähemmän punaruskea. Myös alapuoli on vihreä tai yläpuolta vaaleampi. Molemmat pinnat ovat vaihtelevasti lyhytkarvaiset, minkä lisäksi alapuoli on tiheästi öljypisteinen. Lehtilapa on tavallisesti noin 3-10 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 1-3 cm leveä.

Kukinto muodostuu allekkaisista, erillisistä, lehtihangoissa olevista ja monikukkaisista valekiehkuroista, jotka ovat tiiviitä, pallomaisia ja läpimitaltaan noin 10-15 mm. Valekiehkuraksi sanotaan vastakkaisten lehtien hangoissa sijaitsevaa, lyhytnivelvälisten, haaraisten kukintojen muodostamaa kukintoryhmää. Alimmat niistä ovat noin varren puolivälissä tai jonkin verran ylempänä. Valekiehkuran yksittäiset kukat ovat perättömiä. Uloimpien kukkien tyvellä on pieniä, vihreitä esilehtiä, jotka ovat kapeansuikeat, pitkäsuippuisen ja otamaisen teräväkärkiset sekä tavallisesti noin 4-8 mm pitkät ja leveimmältä kohtaa enintään noin 1 mm leveät. Verhiö on vihreä tai toisinaan punaruskea, lyhytkarvainen ja kellomainen sekä lähes säteittäinen. Se on 13-suoninen ja yleensä noin 3-3,5 mm pitkä sekä lähes tyveen saakka 5-liuskainen. Liuskat ovat kapeahkon kolmiomaiset ja päättyvät pitkäsuippuisen otamaiseen kärkeen.

Teriö on valkoinen, yhdislehtinen, pitkätorvinen ja päästään lähes säteittäisesti 4-liuskainen sekä noin 3,5-4 mm pitkä ja hieman verhiönliuskoja pitempi. Liuskat ovat melkein samankokoiset, lyhytkarvaiset ja noin 1,5-2 mm pitkät. Ylähuuli on hieman kupera ja alahuuli punapisteinen. Sivuliuskat ovat hiukan huulia pienemmät. Teriön nielu on tiheästi pitkä- ja valkokarvainen. Huulikukkaiskasveilla on lähes aina 4 hedettä, mutta (luhta)rantakukalla niitä on vain 2. Toinen hedepari on jäänyt kehittymättä.  Heteet ovat kiinnittyneet torven yläosaan ja varisevat teriön mukana. Ne ovat noin 2-2,5 mm pitkät ja yltävät teriöliuskojen kärjen tasalle. Palhot ovat valkoiset ja ponnet aluksi valkoiset, sitten punertavat ja lopulta ruskeat. Sikiäin on kehänpäällinen ja sen tyvellä on mesiäinen. Emi on 1-vartaloinen ja lyhyesti 2-luottinen. Se on valkoinen ja noin teriön mittainen tai hieman sitä pitempi. Hedelmä kehittyy verhiön sisään. Se on ristikkäisesti 4-lohkoinen, päästään pyöristyneen nelikulmainen ja noin 2 mm leveä. Lohkot ovat ulkopinnaltaan kulmikkaat ja kapenevat tyveä kohti. Ne ovat vihreät tai kellanruskeat ja noin 1,5-2 mm pitkät. Normaali kukinta-aika kestää heinäkuulta syyskuun alkupuolelle.

(Luhta)rantayrtti on Suomessa alkuperäinen laji, jonka esiintymisalue yltää etelästä päin Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan eliömaakuntien linjalle saakka. Yleinen se on Satakunnan, Etelä-Hämeen ja Etelä-Savon eliömaakuntiin saakka sekä harvinainen pohjoisempana. Onpa laji tavattu pari kertaa (2019 ja 2020) varsinaisen esiintymisalueensa ”yläpuoleltakin”, Perä-Pohjanmaan eliömaakuntaan kuuluvasta Kemistä. Kasvupaikkoina ovat lähinnä rannat, ojat, purot, rehevät korvet ja kosteikot. Toisinaan laji voi kasvaa matalassa vedessäkin. Muissa Pohjoismaissa (luhta)rantayrtti kasvaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

(Luhta)rantayrtti on nimensä mukaisesti kiinteästi sidoksissa veteen. Se suosii luhtaisia, pehmeäpohjaisia ja runsaasti ravinteita sisältäviä rantoja. Se voi kasvaa näennäisesti karummillakin paikoilla, kuten rantakivillä ja halkeamissa, kunhan vain juuristo yltää vetiseen pohjaan. Lajin yksittäiset kukat ovat pienet ja vaatimattomat, mutta niiden huulikukkaiskasveille yleinen ryhmittyminen valekiehkuroiksi tekee kukinnosta hyönteisille houkuttelevamman. Lohkohedelmiä kehittyy yleensä runsaasti ja ne kelluvat hyvin mahdollistaen näin kasvin leviämisen uusille rannoille. Lähilevinnässä myös rönsyt ovat merkittävässä osassa. Yrtti-päätteisestä nimestään huolimatta lajilla ei ole ollut kovin merkittävää lääkinnällistä käyttöä. Lähinnä sillä on koettu olevan rauhoittava vaikutus, minkä lisäksi yrttivalmisteilla on tasapainotettu kilpirauhasen toimintaa ja tyrehdytetty verenvuotoa. Lisäksi rantayrtistä on rauta(II)sulfaatin eli rautavihtrillin kanssa keitetty mustaa väriä, jolla on värjätty villaa, pellavaa ja silkkiä.

(Luhta)rantayrtti on sukunsa ainoa laji Suomessa ja edellä mainituissa Pohjoismaissa. Eniten se muistuttaa lähisukunsa edustajia minttuja ja erityisesti rantaminttua, Mentha arvensis. Merkittävimpinä eroina mintut ovat aromaattisen tuoksuvia ja niiden lehdet ovat pienihampaisemmat sekä kukat lähinnä sinipunaiset. Lähemmässä tarkastelussa voi vielä huomata, että mintuilla on 4 hedettä.

Linkki Kasviatlaksen reaaliaikaiselle (luhta)rantayrtin esiintymiskartalle Suomessa.

Linkki Euroopan ja Välimeren alueen maa- tai aluekohtaiselle esiintymiskartalle (The Euro+Med Plantbase).

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto

Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtti on pysty tai tyveltä koheneva ja tavallisesti noin 20-80 cm korkea. Sen juurakko on rönsyävä ja muodostaa usein monivartisia kasvustoja. Kuvassa seuralaisina mm. (pohjan)rantakukka, Lythrum salicaria ja "eturivissä" vasemmalla luhtavuohennokka, Scutellaria galericulata. U, Pyhtää, Ahvenkoski, Ahvenkosken vähävetinen luonnonuoma Pietarintien ja padon välillä, Pyhtään ja Loviisan rajalinjalla, 6.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtti on pysty tai tyveltä koheneva ja tavallisesti noin 20-80 cm korkea. Sen juurakko on rönsyävä ja muodostaa usein monivartisia kasvustoja. Kuvassa seuralaisina mm. (pohjan)rantakukka, Lythrum salicaria ja ”eturivissä” vasemmalla luhtavuohennokka, Scutellaria galericulata. U, Pyhtää, Ahvenkoski, Ahvenkosken vähävetinen luonnonuoma Pietarintien ja padon välillä, Pyhtään ja Loviisan rajalinjalla, 6.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin kasvupaikkoina ovat lähinnä luhtaiset rannat, ojat, purot, rehevät korvet ja kosteikot. Kasvupaikaksi kelpaa rantakivikkokin, kunhan vain juuristo yltää vetiseen pohjaan. Toisinaan laji voi kasvaa matalassa vedessäkin. EH, Hämeenlinna, keskusta-alue, Vanajaveden ranta Hämeen linnan kohdalla, 21.8.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin kasvupaikkoina ovat lähinnä luhtaiset rannat, ojat, purot, rehevät korvet ja kosteikot. Kasvupaikaksi kelpaa rantakivikkokin, kunhan vain juuristo yltää vetiseen pohjaan. Toisinaan laji voi kasvaa matalassa vedessäkin. EH, Hämeenlinna, keskusta-alue, Vanajaveden ranta Hämeen linnan kohdalla, 21.8.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin lehdet ovat varrella vastakkain ja yleensä ristikkäisesti allekkain. Ne ovat ruodittomat tai lyhyehkösti ruodilliset. U, Helsinki, Arabianranta, Toukolan rantapuisto, Vantaanjoen ranta meren läheisyydessä, 10.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin lehdet ovat varrella vastakkain ja yleensä ristikkäisesti allekkain. Ne ovat ruodittomat tai lyhyehkösti ruodilliset. U, Helsinki, Arabianranta, Toukolan rantapuisto, Vantaanjoen ranta meren läheisyydessä, 10.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin kukinto muodostuu allekkaisista, lehtihangoissa olevista ja monikukkaisista valekiehkuroista. Alimmat niistä ovat noin varren puolivälissä tai jonkin verran ylempänä. Kuvassa seuralaisena myrkkykeison, Cicuta virosa, lehtiä. EH, Hämeenlinna, keskusta-alue, Vanajaveden ranta Hämeen linnan kohdalla, 21.8.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin kukinto muodostuu allekkaisista, lehtihangoissa olevista ja monikukkaisista valekiehkuroista. Alimmat niistä ovat noin varren puolivälissä tai jonkin verran ylempänä. Kuvassa seuralaisena myrkkykeison, Cicuta virosa, lehtiä. EH, Hämeenlinna, keskusta-alue, Vanajaveden ranta Hämeen linnan kohdalla, 21.8.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin lehtiruoti on yleensä enintään noin 10 mm pitkä. Lapa on suikea, kapeanpuikea tai soikeahko. Varren keski- ja yläosan lehdet ovat tavallisesti laidoiltaan isohampaiset. Kukinnon valekiehkurat ovat tiiviitä, pallomaisia ja läpimitaltaan noin 10-15 mm. EH, Hämeenlinna, Keinusaari, Varikonniemi, Vanajaveden rannan pitkospuupolun varsi, 14.8.2011. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin lehtiruoti on yleensä enintään noin 10 mm pitkä. Lapa on suikea, kapeanpuikea tai soikeahko. Varren keski- ja yläosan lehdet ovat tavallisesti laidoiltaan isohampaiset. Kukinnon valekiehkurat ovat tiiviitä, pallomaisia ja läpimitaltaan noin 10-15 mm. EH, Hämeenlinna, Keinusaari, Varikonniemi, Vanajaveden rannan pitkospuupolun varsi, 14.8.2011. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin lehtiparit ja niiden hangassa olevat kukinnon valekiehkurat ovat useimmiten selvällä välimatkalla erilliset. Joskus voi kuitenkin syntyä "mittavirheitä", ja valekiehkurat lehtipareineen sijoittuvatkin lähes tai aivan kiinni toisiinsa. Varsi on nelisärmäinen. U, Helsinki, Arabianranta, Toukolan rantapuisto, Vantaanjoen ranta meren läheisyydessä, 10.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin lehtiparit ja niiden hangassa olevat kukinnon valekiehkurat ovat useimmiten selvällä välimatkalla erilliset. Joskus voi kuitenkin syntyä ”mittavirheitä”, ja valekiehkurat lehtipareineen sijoittuvatkin lähes tai aivan kiinni toisiinsa. Varsi on nelisärmäinen. U, Helsinki, Arabianranta, Toukolan rantapuisto, Vantaanjoen ranta meren läheisyydessä, 10.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin teriö on valkoinen, pitkätorvinen ja päästään lähes säteittäisesti neliliuskainen. Se on noin 3,5-4 mm pitkä ja hieman verhiönliuskoja pitempi. U, Pyhtää, Ahvenkoski, Ahvenkosken vähävetinen luonnonuoma Pietarintien ja padon välillä, Pyhtään ja Loviisan rajalinjalla, 6.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin teriö on valkoinen, pitkätorvinen ja päästään lähes säteittäisesti neliliuskainen. Se on noin 3,5-4 mm pitkä ja hieman verhiönliuskoja pitempi. U, Pyhtää, Ahvenkoski, Ahvenkosken vähävetinen luonnonuoma Pietarintien ja padon välillä, Pyhtään ja Loviisan rajalinjalla, 6.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin valekiehkuran yksittäiset kukat ovat perättömiä. Uloimpien kukkien tyvellä on pieniä esilehtiä, jotka ovat kapeat, otamaisen teräväkärkiset ja tavallisesti noin 4-8 mm pitkät. Verhiö on lähes säteittäinen, yleensä noin 3-3,5 mm pitkä ja lähes tyveen saakka viisiliuskainen. Liuskat ovat kapeahkon kolmiomaiset ja päättyvät otamaiseen kärkeen. Teriönliuskat ovat melkein samankokoiset, lyhytkarvaiset ja noin 1,5-2 mm pitkät. Teriön nielu on tiheästi pitkä- ja valkokarvainen. EH, Hämeenlinna, Keinusaari, Varikonniemi, Vanajaveden rannan pitkospuupolun varsi, 14.8.2011. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin valekiehkuran yksittäiset kukat ovat perättömiä. Uloimpien kukkien tyvellä on pieniä esilehtiä, jotka ovat kapeat, otamaisen teräväkärkiset ja tavallisesti noin 4-8 mm pitkät. Verhiö on lähes säteittäinen, yleensä noin 3-3,5 mm pitkä ja lähes tyveen saakka viisiliuskainen. Liuskat ovat kapeahkon kolmiomaiset ja päättyvät otamaiseen kärkeen. Teriönliuskat ovat melkein samankokoiset, lyhytkarvaiset ja noin 1,5-2 mm pitkät. Teriön nielu on tiheästi pitkä- ja valkokarvainen. EH, Hämeenlinna, Keinusaari, Varikonniemi, Vanajaveden rannan pitkospuupolun varsi, 14.8.2011. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin teriön ylähuuli on hieman kupera ja alahuuli punapisteinen. Sivuliuskat ovat hiukan huulia pienemmät. Heteitä on kaksi. Ne ovat noin 2-2,5 mm pitkät ja yltävät teriöliuskojen kärjen tasalle. Emi on yksivartaloinen ja lyhyesti kaksiluottinen. Se on valkoinen ja noin teriön mittainen tai hieman sitä pitempi. Emin vartalo ja luotit ovat näkyvissä kaikissa kuvan etualan kukissa, vaikka eivät kovin hyvin erotu samanvärisiä teriöitä vasten. Yksi emin kärki ja luottipari näkyvät lyhyt- ja kähäräkarvaisen varren edessä. EH, Hämeenlinna, keskusta-alue, Vanajaveden ranta Hämeen linnan kohdalla, 21.8.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin teriön ylähuuli on hieman kupera ja alahuuli punapisteinen. Sivuliuskat ovat hiukan huulia pienemmät. Heteitä on kaksi. Ne ovat noin 2-2,5 mm pitkät ja yltävät teriöliuskojen kärjen tasalle. Emi on yksivartaloinen ja lyhyesti kaksiluottinen. Se on valkoinen ja noin teriön mittainen tai hieman sitä pitempi. Emin vartalo ja luotit ovat näkyvissä kaikissa kuvan etualan kukissa, vaikka eivät kovin hyvin erotu samanvärisiä teriöitä vasten. Yksi emin kärki ja luottipari näkyvät lyhyt- ja kähäräkarvaisen varren edessä. EH, Hämeenlinna, keskusta-alue, Vanajaveden ranta Hämeen linnan kohdalla, 21.8.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin hedelmä kehittyy verhiön sisään. Se on ristikkäisesti nelilohkoinen, päästään pyöristyneen nelikulmainen ja noin 2 mm leveä. Lohkot ovat noin 1,5-2 mm pitkät ja kapenevat tyveä kohti. Ne kelluvat vedessä hyvin ja levittävät lajia uusille, sopiville kasvupaikoille. U, Pyhtää, Ahvenkoski, Ahvenkosken vähävetinen luonnonuoma Pietarintien ja padon välillä, Pyhtään ja Loviisan rajalinjalla, 6.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin hedelmä kehittyy verhiön sisään. Se on ristikkäisesti nelilohkoinen, päästään pyöristyneen nelikulmainen ja noin 2 mm leveä. Lohkot ovat noin 1,5-2 mm pitkät ja kapenevat tyveä kohti. Ne kelluvat vedessä hyvin ja levittävät lajia uusille, sopiville kasvupaikoille. U, Pyhtää, Ahvenkoski, Ahvenkosken vähävetinen luonnonuoma Pietarintien ja padon välillä, Pyhtään ja Loviisan rajalinjalla, 6.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin lehtilapa on tavallisesti noin 3-10 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 1-3 cm leveä. Lehtilaita on isohampaisuuden lisäksi varsinkin alemmissa lehdissä usein myös parihalkoinen. Näiden lehtien tyvi voi olla lisäksi parijakoinen. Molemmat lehtipinnat ovat vaihtelevasti lyhytkarvaiset. V, Lohja, Lohjanjärven itäranta, Haikari, Haikarinniemen pää, 3.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin lehtilapa on tavallisesti noin 3-10 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 1-3 cm leveä. Lehtilaita on isohampaisuuden lisäksi varsinkin alemmissa lehdissä usein myös parihalkoinen. Näiden lehtien tyvi voi olla lisäksi parijakoinen. Molemmat lehtipinnat ovat vaihtelevasti lyhytkarvaiset. V, Lohja, Lohjanjärven itäranta, Haikari, Haikarinniemen pää, 3.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus - (luhta)rantayrtin lehdet ovat erityisesti ylempänä varrella suippokärkiset ja kiilatyviset. Alapuoli on tiheästi öljypisteinen. U, Pyhtää, Ahvenkoski, Ahvenkosken vähävetinen luonnonuoma Pietarintien ja padon välillä, Pyhtään ja Loviisan rajalinjalla, 6.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lycopus europaeus – (luhta)rantayrtin lehdet ovat erityisesti ylempänä varrella suippokärkiset ja kiilatyviset. Alapuoli on tiheästi öljypisteinen. U, Pyhtää, Ahvenkoski, Ahvenkosken vähävetinen luonnonuoma Pietarintien ja padon välillä, Pyhtään ja Loviisan rajalinjalla, 6.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto