Sceptridium multifidum – ahonoidanlukko

  • Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) M. Nishida – ahonoidanlukko
  • aikaisemmin Suomessa käytetty nimi Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
  • Sceptridium Lyon – nahkanoidanlukot
  • Ophioglossaceae – käärmeenkielikasvit

Ahonoidanlukko, Sceptridium multifidum, on monivuotinen saniainen ja itiökasvi, jonka lehdet nousevat maavarresta yksittäin. Yksilöt kasvavat erillisinä tai pieninä ryhminä. Niiden korkeus on tavallisesti noin 10-25 cm. Maavarsi on lyhyt mutta monijuurinen ja tummanruskea. Lehti on varsinkin nuorena kähäräkarvainen. Se jakautuu jo tyviosassa yhdeksi tai kahdeksi pitkäruotiseksi, steriiliksi lehtilavaksi sekä yhdeksi pitkäperäiseksi ja kärjestään haarovaksi itiöpesäkkeiseksi osaksi. Hyvin harvoin itiöpesäkkeisiä osia voi olla kaksikin. Näyttää siltä kuin lajilla olisi yksi tai kaksi tyvilehteä ja pitkävanainen, haarova ”kukinto”, vaikka kyseessä onkin yksi jakautunut lehti. Lehden tyvellä on tuppimainen jäänne edellisvuotisesta lehdestä. Kasvustoissa esiintyy myös pelkästään steriilejä lehtiä, joihin fertiili, itiöivä osa jää muodostumatta.

Steriili lehtilapa on koheneva tai maanmyötäinen ja talvehtiva. Näin ollen yksilöissä, joissa on kaksi steriiliä lehtilapaa, toinen niistä on edelliseltä kasvukaudelta ja toinen kuluvalta kasvukaudelta. Ruoti on paksuhko, vihreä tai eriasteisen ruskea ja yleensä 3-7 cm pitkä. Lapa on 2-3 kertaa parilehdykkäinen ja malliltaan leveän kolmiomainen sekä vaaleahkon- tai tummahkonvihreä ja nahkea. Pituutta sillä on tavallisesti noin 3-10 cm ja leveyttä tyven kohdalta noin 4-14 cm. Lapa on useimmiten hieman pituuttaan leveämpi. Sivulehdykät ovat ruodillisia ja niitä on kärkilehdykän lisäksi yleensä 3-5 paria. Alimmat niistä ovat malliltaan puikeat tai pitkänpyöreät ja 1-2 kertaa parilehdykkäiset sekä ilman ruotia yleensä noin 1,5-6 cm pitkät ja leveimmältä kohtaa noin 1,5-5 cm leveät. Niiden ruoti on useimmiten noin 0,5-2 cm pitkä. Lehtilavan uloimmat lehdykät tai liuskat ovat puikeita, soikeita tai muuten pyöreämuotoisia ja laidoiltaan ehyitä, matalahampaisia tai nyhäisiä. Uloimmat lehdykät ovat keskisuonellisia.

Lehden fertiilin, itiöpesäkkeisen osan perä on pysty, usein tanakka, vihreä tai ainakin alaosastaan ruskeahko ja tavallisesti noin 6-18 cm pitkä. Itiöpesäkkeistö on malliltaan yleensä leveän tai kapeamman kartiomainen ja runsashaarainen sekä 2-3 kertaa haarova. Pesäkkeistö on useimmiten noin 2-8 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 1,5-7 cm leveä. Itiöpesäkkeet ovat perättömiä tai hyvin lyhytperäisiä ja ne sijaitsevat kahtena rivinä tai rypälemäisinä ryhminä pesäkkeistön haaroissa. Itiöpesäke on pallomaisen pyöreä ja läpimitaltaan noin 1 mm sekä aluksi vihreä tai kellanvihreä ja kypsänä kellan- tai punertavanruskea. Pesäkkeen puolivälissä on sauma, josta se itiöidessään avautuu. Itiöpöly on vaaleaa. Itiöiden kypsymisaika on heinä-syyskuu.

Ahonoidanlukko on alkuperäinen laji Suomessa. Sitä esiintyy harvinaisena tai hyvin harvinaisena kaikissa eliömaakunnissa. Iso osa havainnoista on jo vanhoja. Esiintyminen on epäsäännöllistä ja kannanvaihtelut eri vuosina ovat suuria. Kasvupaikkoina ovat lähinnä kuivat niityt, vanhat pellot, laitumet, kedot, nummet, rantaniityt ja pientareet. Vuonna 2019 julkaistussa uhanalaisuusarvioinnissa laji on todettu silmälläpidettäväksi (NT). Luokitukseen on vaikuttanut yksilöiden määrän merkittävä vähentyminen. Uhkatekijöinä ovat avoimien alueiden sulkeutuminen, kemialliset haittavaikutukset ja rakentaminen. Muissa Pohjoismaissa ahonoidanlukko kasvaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Suomessa kasvaa seitsemän noidanlukkolajia, jotka on nykyisin jaettu kolmeen sukuun. Nahkanoidanlukkojen sukuun ei kuulu muita lajeja. Ahonoidanlukkoa ei helposti sekoita muihin lajeihin. Muut noidanlukot ovat kaikin puolin pienempiä tai niiden lehti jakautuu selvästi ylempänä eikä steriili lehtilapa ole pitkäruotinen.

Linkki Kasviatlaksen reaaliaikaiselle ahonoidanlukon esiintymiskartalle Suomessa.

Linkki Euroopan ja Välimeren alueen maa- tai aluekohtaiselle esiintymiskartalle (The Euro+Med Plantbase). Laji on nimellä Botrychium multifidum.

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto

Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukko kasvaa yksittäin tai pieninä ryhminä. Samalla kasvupaikalla voi olla myös muita noidanlukkoja, kuten kuvassa ketonoidanlukko, Botrychium lunaria. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukko kasvaa yksittäin tai pieninä ryhminä. Samalla kasvupaikalla voi olla myös muita noidanlukkoja, kuten kuvassa ketonoidanlukko, Botrychium lunaria. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukko on niittynoidanlukkoja, Botrychium, myöhäisempi laji. Heinäkuun puolivälissä se on vasta kasvattamassa itiöpesäkkeistä lehtiosaansa, kun ketonoidanlukko, B. lunaria, on itiöpesäkkeensä jo täysin tyhjentänyt. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukko on niittynoidanlukkoja, Botrychium, myöhäisempi laji. Heinäkuun puolivälissä se on vasta kasvattamassa itiöpesäkkeistä lehtiosaansa, kun ketonoidanlukko, B. lunaria, on itiöpesäkkeensä jo täysin tyhjentänyt. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukko on niin omannäköisensä laji, ettei sitä sotke muihin noidanlukkoihin. Sen kookas, pitkäruotinen, steriili lehtilapa ja itiöpesäkkeinen osa erkanevat toisistaan jo lehden tyviosassa. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukko on niin omannäköisensä laji, ettei sitä sotke muihin noidanlukkoihin. Sen kookas, pitkäruotinen, steriili lehtilapa ja itiöpesäkkeinen osa erkanevat toisistaan jo lehden tyviosassa. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukko on tavallisesti noin 10-25 cm korkea. Sen steriili lehtilapa on koheneva tai maanmyötäinen ja talvehtiva. Näin ollen yksilöissä, joissa on kaksi lehtilapaa, toinen niistä on edelliseltä kasvukaudelta ja toinen kuluvalta kasvukaudelta. Lehtilavan ruoti on paksuhko, vihreä tai ruskea ja yleensä 3-7 cm pitkä. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukko on tavallisesti noin 10-25 cm korkea. Sen steriili lehtilapa on koheneva tai maanmyötäinen ja talvehtiva. Näin ollen yksilöissä, joissa on kaksi lehtilapaa, toinen niistä on edelliseltä kasvukaudelta ja toinen kuluvalta kasvukaudelta. Lehtilavan ruoti on paksuhko, vihreä tai ruskea ja yleensä 3-7 cm pitkä. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukko kasvaa monien muiden noidanlukkojen tapaan lähinnä kuivilla niityillä, vanhoilla pelloilla, laitumilla, kedoilla, nummilla, rantaniityillä ja pientareilla. Se on kärsinyt paljon umpeenkasvusta, hakamaalaidunnuksen loppumisesta ja lannoitteiden käytöstä. Se on esiintymisessään epäsäännöllinen ja kannanvaihtelut eri vuosina ovat suuria. Kuvan yksilökin pitää todennäköisesti yhden tai pari välivuotta, sillä sen talvehtinut lehtilapa on huonossa kunnossa ja uudesta lehtilavasta (vasemmalla) on jäljellä enää ruoti ja yksi pikkulehdykkä ehkä jäniksen maistelun tuloksena. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukko kasvaa monien muiden noidanlukkojen tapaan lähinnä kuivilla niityillä, vanhoilla pelloilla, laitumilla, kedoilla, nummilla, rantaniityillä ja pientareilla. Se on kärsinyt paljon umpeenkasvusta, hakamaalaidunnuksen loppumisesta ja lannoitteiden käytöstä. Se on esiintymisessään epäsäännöllinen ja kannanvaihtelut eri vuosina ovat suuria. Kuvan yksilökin pitää todennäköisesti yhden tai pari välivuotta, sillä sen talvehtinut lehtilapa on huonossa kunnossa ja uudesta lehtilavasta (vasemmalla) on jäljellä enää ruoti ja yksi pikkulehdykkä ehkä jäniksen maistelun tuloksena. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukon itiöpesäkkeistö on yleensä leveän tai kapeamman kartiomainen ja runsashaarainen. Sen perä on pysty, tavallisesti tanakkaja noin 6-18 cm pitkä sekä vihreä tai ainakin alaosastaan ruskeahko. ES, Sulkava, Rauhaniemi, maantien (tie 438) länsipuoli Vuoniementien risteyksen eteläpuolella, rantaketo ja -niittyalue, 26.7.1999. Skannattu diasta. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukon itiöpesäkkeistö on yleensä leveän tai kapeamman kartiomainen ja runsashaarainen. Sen perä on pysty, tavallisesti tanakkaja noin 6-18 cm pitkä sekä vihreä tai ainakin alaosastaan ruskeahko. ES, Sulkava, Rauhaniemi, maantien (tie 438) länsipuoli Vuoniementien risteyksen eteläpuolella, rantaketo ja -niittyalue, 26.7.1999. Skannattu diasta. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukon normaalissa lehdessä on yksi itiöpesäkkeellinen osa. Noidanlukkojen maailmassa ei useinkaan ole sääntöä ilman poikkeusta. Kuvan yksilö on kasvattanut toisen itiöpesäkkeistön, joka haarautuu kuluvan kasvukauden lehtilavan ruodista. ES, Sulkava, Rauhaniemi, maantien (tie 438) länsipuoli Vuoniementien risteyksen eteläpuolella, rantaketo ja -niittyalue, 26.7.1999. Skannattu diasta. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukon normaalissa lehdessä on yksi itiöpesäkkeellinen osa. Noidanlukkojen maailmassa ei useinkaan ole sääntöä ilman poikkeusta. Kuvan yksilö on kasvattanut toisen itiöpesäkkeistön, joka haarautuu kuluvan kasvukauden lehtilavan ruodista. ES, Sulkava, Rauhaniemi, maantien (tie 438) länsipuoli Vuoniementien risteyksen eteläpuolella, rantaketo ja -niittyalue, 26.7.1999. Skannattu diasta. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukon itiöpesäkkeistö on 2-3 kertaa haarova ja useimmiten noin 2-8 cm pitkä sekä leveimmältä kohtaa noin 1,5-7 cm leveä. Itiöpesäkkeet ovat perättömiä tai hyvin lyhytperäisiä ja ne sijaitsevat kahtena rivinä tai rypälemäisinä ryhminä pesäkkeistön haaroissa. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukon itiöpesäkkeistö on 2-3 kertaa haarova ja useimmiten noin 2-8 cm pitkä sekä leveimmältä kohtaa noin 1,5-7 cm leveä. Itiöpesäkkeet ovat perättömiä tai hyvin lyhytperäisiä ja ne sijaitsevat kahtena rivinä tai rypälemäisinä ryhminä pesäkkeistön haaroissa. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukon itiöpesäkkeet ovat pallomaisen pyöreitä ja läpimitaltaan noin 1 mm sekä aluksi vihreitä tai kellanvihreitä ja kypsänä kellan- tai punertavanruskeita. Pesäkkeen puolivälissä on sauma, josta se itiöidessään avautuu. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukon itiöpesäkkeet ovat pallomaisen pyöreitä ja läpimitaltaan noin 1 mm sekä aluksi vihreitä tai kellanvihreitä ja kypsänä kellan- tai punertavanruskeita. Pesäkkeen puolivälissä on sauma, josta se itiöidessään avautuu. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukon steriili lehtilapa on kaksi tai kolme kertaa parilehdykkäinen ja malliltaan leveän kolmiomainen sekä nahkea. Pituutta sillä on tavallisesti noin 3-10 cm ja leveyttä tyven kohdalta noin 4-14 cm. Sivulehdykät ovat ruodillisia ja niitä on kärkilehdykän lisäksi yleensä 3-5 paria. Lavan uloimmat lehdykät tai liuskat ovat puikeita, soikeita tai muuten pyöreämuotoisia ja laidoiltaan ehyitä, matalahampaisia tai nyhäisiä. Uloimmat lehdykät ovat keskisuonellisia. Kuvan lehteen ei ole ollenkaan kasvanut itiöpesäkkeellistä osaa. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukon steriili lehtilapa on kaksi tai kolme kertaa parilehdykkäinen ja malliltaan leveän kolmiomainen sekä nahkea. Pituutta sillä on tavallisesti noin 3-10 cm ja leveyttä tyven kohdalta noin 4-14 cm. Sivulehdykät ovat ruodillisia ja niitä on kärkilehdykän lisäksi yleensä 3-5 paria. Lavan uloimmat lehdykät tai liuskat ovat puikeita, soikeita tai muuten pyöreämuotoisia ja laidoiltaan ehyitä, matalahampaisia tai nyhäisiä. Uloimmat lehdykät ovat keskisuonellisia. Kuvan lehteen ei ole ollenkaan kasvanut itiöpesäkkeellistä osaa. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) - ahonoidanlukko on toisin kuin niittynoidanlukot, Botrychium, karvainen ainakin nuorena. Karvoitus on runsainta itiöpesäkkeistön perässä ja kuten edellinen kuva osoittaa, myös lehtilavan ruodissa sekä keskirangassa. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Sceptridium multifidum (Botrychium multifidum) – ahonoidanlukko on toisin kuin niittynoidanlukot, Botrychium, karvainen ainakin nuorena. Karvoitus on runsainta itiöpesäkkeistön perässä ja kuten edellinen kuva osoittaa, myös lehtilavan ruodissa sekä keskirangassa. KP, Haapavesi, Pirnesperä, Pirnestien varressa, Pirnesjärven luoteispuolella oleva, jo vuosia käyttämättä ollut peltoalue, 17.7.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto