Asplenium ruta-muraria – seinäraunioinen

  • Asplenium ruta-muraria L. – seinäraunioinen
  • Asplenium L. – raunioiset
  • Aspleniaceae – raunioiskasvit

Seinäraunioinen, Asplenium ruta-muraria, on monivuotinen, mätästävä ja tavallisesti noin 5-15 cm pitkä saniainen ja itiökasvi. Sen maavarsi on lyhyt, pysty tai vino ja juurehtiva sekä tiheästi vanhojen, tummanruskeiden lehdentyvien peittämä. Lehdet nousevat maavarresta pieninä, tiheähköinä kimppuina ja ne ovat talvehtivia. Ruoti on tyveltään enintään noin 1 cm:n mitalta tumman punaruskea, muuten vihreä ja yläpinnaltaan matalasti kouruinen sekä nystykarvainen ja karvamaisen kapeasuomuinen. Se on yleensä noin 2,5-10 cm pitkä ja noin 1-2 kertaa lehtilavan pituinen. Lavan keskiranka on vihreä ja yläpuolelta matalasti kouruinen. Lehtilapa on 1-3 kertaa parilehdykkäinen. Pienet lehdet voivat olla kokonaan kertaalleen parilehdykkäisiä. Usein lavan kärki on kertaalleen ja tyviosa kahteen kertaan parilehdykkäinen. Jaokkeisimmissa lehdissä kärkiosakin on kahteen kertaan ja tyvi kolmeenkin kertaan parilehdykkäinen. Lehtilapa on tavallisesti malliltaan kolmiomainen, puikea tai soikeahko, joskin pienemmät lehdet voivat olla ulkonäöltään yksilöllisen epäsymmetrisiäkin. Lapa on useimmiten noin 1,5-6 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 1-4 cm leveä.

Lehtilavan sivulehdykät ovat malliltaan hyvin muuntelevia ja useimmiten lyhytruotisia ruodin ollessa noin 1 mm pitkä. Lehdykkä voi olla puikea, vastapuikea, soikeahko, kolmiomainen, viuhkamainen ja vinoneliömäinen tai yksilöllisen epäsymmetrinen. Lehdykän laita on yleensä tyviosastaan ehyt tai säännöttömän liuskainen ja kärkiosastaan suipon tylpähkö tai pyöreähkö sekä vaihtelevasti hampainen tai nyhälaitainen. Pituutta lehdyköillä on tavallisesti noin 3-10 mm ja leveyttä leveimmältä kohtaa saman verran. Nuoret lehdykät ovat runsaammin ja vanhemmat niukemmin lyhyesti nystykarvaiset.

Itiöpesäkeryhmät sijaitsevat lehtilavan sivulehdyköiden alapinnalla.  Niitä on lehdykän koosta riippuen tavallisesti 2-8 kärkeä tai loivasti laitaa kohti suuntautuen. Itiöpesäkeryhmä on ennen itiöintiä tasasoukka tai suikea, noin 0,5 mm leveä ja enintään noin 5 mm pitkä. Sitä peittää koko pesäkeryhmän mittainen, vaalea, kalvomainen katesuomu, joka on kiinnittynyt vain toiselta reunaltaan. Katesuomun toinen reuna on ripsilaitainen. Katesuomu avautuu ja kääntyy kypsymisvaiheessa itiöpesäkeryhmän sivulle, johon se jää itiöinnin ajaksi. Kypsät itiöpesäkeryhmät muuttuvat ruskeiksi, laajenevat ja yhtyvät sekä peittävät ison osan lehdykän alapinnasta. Itiöpöly on ruskeaa. Itiöiden kypsymisaika on heinä-elokuu.

Seinäraunioinen on alkuperäinen laji Suomessa. Sitä tavataan harvinaisena vain Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Etelä-Hämeen ja Koillismaan eliömaakunnissa. Kasvupaikkoina ovat kalkkikallioiden raot ja joissakin tapauksissa myös kalkkipitoinen soramaa. Laji on rauhoitettu Ahvenanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa. Vuonna 2019 julkaistussa uhanalaisuusarvioinnissa se on todettu vaarantuneeksi (VU). Luokkaan johtaneina kriteereinä ovat olleet pieni populaatiokoko ja jatkuva taantuminen. Uhkana ovat kaivannaistoiminta, rakentaminen, metsien puulajisuhteiden muutokset ja avoimien alueiden sulkeutuminen sekä keräily. Muissa Pohjoismaissa seinäraunioinen kasvaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Suomessa kasvaa viisi raunioislajia. Seinäraunioinen on niin poikkeavasti omannäköisensä, että sitä ei sotke muihin suvun lajeihin eikä muihinkaan saniaisiin. Se voi kuitenkin risteytyä liuskaraunioisen, A. septentrionale, kanssa.

Linkki Kasviatlaksen reaaliaikaiselle seinäraunioisen esiintymiskartalle Suomessa.

Linkki Euroopan ja Välimeren alueen maa- tai aluekohtaiselle esiintymiskartalle (The Euro+Med Plantbase).

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto

Asplenium ruta-muraria - seinäraunioinen kasvaa vain kalkkipitoisella alustalla ja useimmiten kalkkikallioiden raoissa. Kuvassa näkyvämpänä seuralaisena on kalkkitummaraunioinen, A. trichomanes subsp. quadrivalens. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 12.6.2021. Koko kuvasarja on samalta kasvualueelta. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioinen kasvaa vain kalkkipitoisella alustalla ja useimmiten kalkkikallioiden raoissa. Kuvassa näkyvämpänä seuralaisena on kalkkitummaraunioinen, A. trichomanes subsp. quadrivalens. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 12.6.2021. Koko kuvasarja on samalta kasvualueelta. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioisen yksilötuppaat voivat olla kookkaitakin. Kuvan yli 20-lehtisen kimpun ala on noin 15 cm kanttiinsa. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 22.8.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioisen yksilötuppaat voivat olla kookkaitakin. Kuvan yli 20-lehtisen kimpun ala on noin 15 cm kanttiinsa. 22.8.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioinen muodostaa pieniä lehtituppaita. Lehdet ovat yleensä noin 5-15 cm pitkiä. Uudet, pystynä kohoavat lehdet ovat vaaleamman vihreitä ja muuttuvat ikääntyessään tummemmiksi. Talvehtineet vanhat lehdet alkavat lakastua vasta uusien ottaessa yhteyttämistehtävän vastaan. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioinen muodostaa pieniä lehtituppaita. Lehdet ovat yleensä noin 5-15 cm pitkiä. Uudet, pystynä kohoavat lehdet ovat vaaleamman vihreitä ja muuttuvat ikääntyessään tummemmiksi. Talvehtineet vanhat lehdet alkavat lakastua vasta uusien ottaessa yhteyttämistehtävän vastaan. 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioinen kasvaa harvinaisena vain Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Etelä-Hämeen ja Koillismaan eliömaakunnissa. Suurin osa kasvustoista on niukkoja. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 22.8.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioinen kasvaa harvinaisena vain Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Etelä-Hämeen ja Koillismaan eliömaakunnissa. Suurin osa kasvustoista on niukkoja. 22.8.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioisen vaihtelevaa ulkomuotoa on vaikea lyhyesti ja tyhjentävästi kuvata. Pelkästään lehtilavan lehdykät voivat olla puikeita, vastapuikeita, soikeahkoja, kolmiomaisia, viuhkamaisia ja vinoneliömäisiä tai yksilöllisen epäsymmetrisiä. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 22.8.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioisen vaihtelevaa ulkomuotoa on vaikea lyhyesti ja tyhjentävästi kuvata. Pelkästään lehtilavan lehdykät voivat olla puikeita, vastapuikeita, soikeahkoja, kolmiomaisia, viuhkamaisia ja vinoneliömäisiä tai yksilöllisen epäsymmetrisiä. 22.8.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioisen lehtilapa on 1-3 kertaa parilehdykkäinen. Pienet lehdet voivat olla kokonaan kertaalleen parilehdykkäisiä, kun taas jaokkeisimmissa lehdissä kärkiosakin on kahteen kertaan ja tyvi kolmeenkin kertaan parilehdykkäinen. Lehdyköissä on useimmiten noin 1 mm pitkä ruoti. Lehdykän laita on yleensä tyviosastaan ehyt ja kärkiosastaan suipon tylpähkö tai pyöreähkö sekä vaihtelevasti hampainen tai nyhälaitainen. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioisen lehtilapa on 1-3 kertaa parilehdykkäinen. Pienet lehdet voivat olla kokonaan kertaalleen parilehdykkäisiä, kun taas jaokkeisimmissa lehdissä kärkiosakin on kahteen kertaan ja tyvi kolmeenkin kertaan parilehdykkäinen. Lehdyköissä on useimmiten noin 1 mm pitkä ruoti. Lehdykän laita on yleensä tyviosastaan ehyt ja kärkiosastaan suipon tylpähkö tai pyöreähkö sekä vaihtelevasti hampainen tai nyhälaitainen. 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioisen lehtiruoti on yleensä noin 2,5-10 cm pitkä ja noin 1-2 kertaa lehtilavan pituinen. Lapa on tavallisesti malliltaan kolmiomainen, puikea tai soikeahko ja useimmiten noin 1,5-6 cm pitkä sekä leveimmältä kohtaa noin 1-4 cm leveä. Osa lehdyköistä on kuvan tavoin tyveltään säännöttömästi liuskaisia. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioisen lehtiruoti on yleensä noin 2,5-10 cm pitkä ja noin 1-2 kertaa lehtilavan pituinen. Lapa on tavallisesti malliltaan kolmiomainen, puikea tai soikeahko ja useimmiten noin 1,5-6 cm pitkä sekä leveimmältä kohtaa noin 1-4 cm leveä. Osa lehdyköistä on kuvan tavoin tyveltään säännöttömästi liuskaisia. 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioisen itiöpesäkeryhmät sijaitsevat lehtilavan sivulehdyköiden alapinnalla. Niitä on lehdykän koosta riippuen tavallisesti 2-8 kärkeä tai loivasti laitaa kohti suuntautuen. Itiöpesäkeryhmä on ennen itiöintiä tasasoukka tai suikea ja enintään noin 5 mm pitkä. Sitä peittää koko pesäkeryhmän mittainen, vaalea, kalvomainen katesuomu. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioisen itiöpesäkeryhmät sijaitsevat lehtilavan sivulehdyköiden alapinnalla. Niitä on lehdykän koosta riippuen tavallisesti 2-8 kärkeä tai loivasti laitaa kohti suuntautuen. Itiöpesäkeryhmä on ennen itiöintiä tasasoukka tai suikea ja enintään noin 5 mm pitkä. Sitä peittää koko pesäkeryhmän mittainen, vaalea, kalvomainen katesuomu. 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioisen itiöpesäkeryhmän katesuomu on kiinnittynyt toiselta reunaltaan ja toinen reuna on vapaa sekä ripsilaitainen. Katesuomu avautuu ja kääntyy kypsymisvaiheessa itiöpesäkeryhmän sivulle, johon se jää itiöinnin ajaksi. Kypsät, itiöivät pesäkeryhmät muuttuvat ruskeiksi. Itiöimisaika on heinä-elokuu. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 22.8.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioisen itiöpesäkeryhmän katesuomu on kiinnittynyt toiselta reunaltaan ja toinen reuna on vapaa sekä ripsilaitainen. Katesuomu avautuu ja kääntyy kypsymisvaiheessa itiöpesäkeryhmän sivulle, johon se jää itiöinnin ajaksi. Kypsät, itiöivät pesäkeryhmät muuttuvat ruskeiksi. Itiöimisaika on heinä-elokuu. 22.8.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioisen itiöpesäkeryhmät lopulta laajenevat ja yhtyvät sekä peittävät ison osan lehdykän alapinnasta. Hyväkuntoisesta ja itiöpesäkeryhmänsä säilyttäneestä lehdestä ei uskoisi, että se on yhden talven takainen. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioisen itiöpesäkeryhmät lopulta laajenevat ja yhtyvät sekä peittävät ison osan lehdykän alapinnasta. Hyväkuntoisesta ja itiöpesäkeryhmänsä säilyttäneestä lehdestä ei uskoisi, että se on yhden talven takainen. 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria - seinäraunioisen lehtiruoti on tummaa, sammaleen sisään jäävää tyveään lukuun ottamatta vihreä ja nystykarvainen sekä karvamaisen kapeasuomuinen. Ruodin ja lehtilavan keskirangan yläpinta ovat matalasti kouruisia. V, Salo, Perniö, Lupaja, Alhonmäki, luonnonsuojelualue, vanha kalkkikivenlouhintakuoppa, 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Asplenium ruta-muraria – seinäraunioisen lehtiruoti on tummaa, sammaleen sisään jäävää tyveään lukuun ottamatta vihreä ja nystykarvainen sekä karvamaisen kapeasuomuinen. Ruodin ja lehtilavan keskirangan yläpinta ovat matalasti kouruisia. 12.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto