Galeopsis bifida – peltopillike

  • Galeopsis bifida Boenn. – peltopillike
  • Galeopsis L. – pillikkeet
  • Lamiaceae – huulikukkaiskasvit

Peltopillike, Galeopsis bifida, on yksivuotinen, pysty ja yleensä noin 20-60 cm korkea ruoho. Juuri on ohuehko, pysty tai vino ja siinä on runsaasti hennompia sivujuuria. Varsi on yleensä lehtihankaisesti haarova ja 4-särmäinen. Se on nivelten alapuolelta enintään hieman paksumpi ja koko nivelvälien mitalta alaviistoon siirottavasti jäykän sukaskarvainen. Karvat ovat vaaleankellertäviä ja useimmiten noin 1,5-3 mm pitkiä. Lisäksi varren vastakkaiset sivut ovat alaspäin lyhyen myötäkarvaiset. Varressa on usein myös vaaleanuppisia nystykarvoja. Varsi on vihreä tai ainakin osittain punaruskea.

Lehdet ovat ruodilliset ja varrella vastakkain sekä ristikkäisesti allekkain. Lehtiruoti on yleensä noin 0,5-2 cm pitkä ja sukaskarvainen. Lehtilapa on puikea tai soikeahko ja suippokärkinen sekä kiila- tai pyöreätyvinen. Laita on iso- tai pienehköhampainen. Hampaat ovat useimmiten matalia. Yläpuoli on yleensä vaaleahkon vihreä ja alapuoli samanvärinen tai harmahtavan vihreä. Molemmat puolet ovat yleisimmin pinnanmyötäisesti karvaiset. Alapuolen karvoitus on runsainta suonissa. Päävarren lehtien lapa on tavallisesti noin 4-8 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 2-3,5 cm leveä.

Kukinto muodostuu varren ja haarojen ylimmissä lehtihangoissa olevista, puolipallomaisista tai pallomaisista ja tiheistä valekiehkuroista, jotka ovat kukintavaiheessa läpimitaltaan yleensä noin 15-30 mm. Ylimmät valekiehkurat ovat tiheästi allekkain tähkämäisenä ryhmänä, ja alemmat valekiehkurat ovat etäällä toisistaan. Alempien kiehkuroiden hanka- eli tukilehdet ovat varsilehtien kaltaiset ja samaa kokoluokkaa, kun taas latvakiehkuroissa ne ovat selvästi pienemmät. Valekiehkurat muodostuvat kahdesta vastakkaisesta ja hyvin lyhytperäisestä tai lähes perättömästä kukkaryhmästä, johon kiinnittyneet yksittäiset kukat ovat perättömiä. Ulompien kukkien tyvellä olevat esilehdet ovat hyvin kapean kolmiomaiset tai lähes äimämäiset ja vihreät sekä otapäiset. Ne ovat sukaskarvaiset ja yleensä vaaleanuppisen nystykarvaiset sekä useimmiten noin 4-9 mm pitkät. Verhiö on kellomainen, säteittäisesti 5-liuskainen ja selväsuoninen sekä tavallisesti noin 7-10 mm pitkä. Se on vihreä ja erityisesti laidoiltaan sekä liuskoistaan sukaskarvainen ja useimmiten vaaleanuppisen nystykarvainen. Liuskat ovat jäykät, kapeat ja otakärkiset. Otineen niiden osuus verhiön pituudesta on useimmiten noin 3-5 mm.

Teriö on yhdislehtinen, vastakohtainen ja yleisväriltään vaaleanpunainen tai kellanvalkoinen. Se on hyvin pitkätorvinen, ulkopuolelta lähes kauttaaltaan pitkähkökarvainen ja usein nystykarvainen sekä päästään 2-huulinen ja tavallisesti noin 12-15 mm pitkä. Torven osuus pituudesta on useimmiten noin 7-10 mm. Ylähuuli on kupera, ulkopinnaltaan muuta teriötä pitkäkarvaisempi ja yleensä noin 3-4 mm pitkä. Alaskääntyneen alahuulen keskiliuska on laidoiltaan alaspäin kaartuva eli kupera ja usein lovipäinen. Se on tavallisesti noin 2,5-3,5 mm pitkä ja yleensä noin 1,5-1,8 kertaa leveyttään pitempi. Siinä on sinipunaista viirutusta ja toisinaan haaleankeltainen värialue. Alahuulen tyvellä, molemmin puolin nielua, ovat ulkonevat, kartiomaiset lisäkkeet, jotka ovat pillikkeiden suvun ominaispiirre. Alahuulen keskiosan molemmin puolin ovat tylppä- tai pyöreähköpäiset ja noin 1,5-2 mm pitkät sivuliuskat. Torven yläosaan kiinnittyneitä ja palhoiltaan teriön värisiä heteitä on 4. Niistä kaksi on pitempää ja kaksi lyhyempää. Ponnenpuoliskot ovat eri suuntiin siirottavia. Sikiäin on kehänpäällinen, 4-lohkoinen ja sen tyvellä on mesiäinen. Emi on palhojen värinen, 1-vartaloinen ja 2-luottinen sekä suunnilleen heteiden kanssa samalle tasolle yltävä. Verhiön sisään kehittyvä hedelmä on ristikkäisesti 4-lohkoinen ja noin 2,5-3 mm leveä. Lohkot ovat soikeahkot, vaikkakin tyveä kohti kapenevat ja sisäpinnaltaan tylpän kulmikkaat sekä hieman litteät. Ne ovat kypsinä ruskeat ja noin 2-2,5 mm pitkät. Normaali kukinta-aika on kesäkuun lopulta syyskuulle.

Peltopillike on Etelä- ja Länsi-Suomessa alkuperäinen, Keski- ja Itä-Suomessa muinaistulokas ja pohjoisimmassa Suomessa uustulokas. Sitä tavataan kaikissa eliömaakunnissa. Yleinen se on etelästä päin Kittilän Lapin ja Sompion Lapin eliömaakuntiin saakka. Enontekiön Lapin ja Inarin Lapin eliömaakunnissa se on harvinainen. Kasvupaikkoina ovat lähinnä viljely- ja joutomaat, pihat, pientareet ja tienvarret, hakkuualueet, kalliomaastot sekä vesistöjen rannat. Muissa Pohjoismaissa laji kasvaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Peltopillike on kasvupaikoiltaan kaksijakoinen. Alkuperäisenä se kasvaa merenrannoilla mm. leväkasautumilla ja hiekkarannoilla sekä rantametsiköissä ja -kallioilla. Alkuperäisen muodon teriöt ovat yleensä kellanvalkoiset. Muinaistulokkaana eli ennen 1600-luvun puoltaväliä laji on saapunut ilmeisesti viljan mukana. Nämä kannat ovat enimmäkseen vaaleanpunateriöisiä. Nykyisin värimuodot kasvavat usein sekaisin. Hedelmälohkot tipahtelevat kuihtuvasta verhiöstä lähitienoolle muodostaen tiheitäkin kasvustoja. Liuskoiltaan jäykkäpiikkiset verhiöt voivat takertua myös ohi kulkevien ihmisten vaatteisiin ja eläinten turkkiin, jolloin leviäminen voi onnistua vähän kauemmaksikin. Hedelmälohkot säilyttävät itävyytensä jopa vuosikymmeniä, kuten muillakin pillikkeillä.

Suomessa kasvaa kolme muutakin pillikettä, joista kaksi, kirjopillike, G. speciosa ja karheapillike, G. tetrahit, ovat yleisiä. Kolmas laji, pehmytpillike, G. ladanum, on Etelä-Suomessa harvinainen. Lisäksi tällä vuosituhannella on parilta paikalta (Helsinki ja Tampere) tavattu tulokkaana karvapillikettä, G. pubescens. Kirjopillikkeen teriö on useimmiten keltaisen, valkoisen ja sinipunaisen kirjava, joten laji on helppo tunnistaa. Pehmytpillikkeen ja karvapillikkeen varsi on alaspäin myötäisesti pehmeä- ja lyhytkarvainen. Pehmytpillikkeellä se ei ole turvonnut ollenkaan nivelten alapuolelta ja karvapillikkeelläkin enintään vain vähän. Karheapillike sen sijaan on peltopillikkeen lähilaji. Viime mainittua onkin aikoinaan pidetty karheapillikkeen alalajina. Karheapillikkeen varsi on usein nivelten yläpuolelta vähäsukasinen tai kaljuhko ja niiden alapuolelta selvästi paksumpi. Varren ja verhiöiden nystykarvat ovat tummanuppisia. Karheapillikkeen teriö on yleensä noin 15-20 mm pitkä. Sen alahuulen keskiliuska on litteähkö, lähes suorasivuinen ja päästään tylppä tai pyöreähkö. Se on tavallisesti vain noin 1,1-1,2 kertaa leveyttään pitempi. Sen tyviosassa on kaksi rinnakkaista, soikeahkoa ja selvästi erottuvaa, keltaista täplää. Pelto- ja karheapillikkeen teriöiden vertailukuvat löytyvät karheapillikkeen sivulta.

Linkki Kasviatlaksen reaaliaikaiselle peltopillikkeen esiintymiskartalle Suomessa.

Linkki Euroopan ja Välimeren alueen maa- tai aluekohtaiselle esiintymiskartalle (The Euro+Med Plantbase).

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto

Galeopsis bifida - peltopillike on Etelä- ja Länsi-Suomessa alkuperäinen laji, joka kasvaa luontaisena mm. merenrannoilla, -rantametsiköissä ja -rantakallioilla ulkosaaristoa myöten. Alkuperäisen muodon teriöt ovat yleensä kellanvalkoiset. Yksivuotisen lajin kasvustot voivat olla tiheitäkin runsaan siementuotannon varistessa enimmäkseen emokasvien tyvelle. V, Kemiönsaari, Örö, Balget-lahden rantaniityn ja tervalepikon raja, 14.7.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillike on Etelä- ja Länsi-Suomessa alkuperäinen laji, joka kasvaa luontaisena mm. merenrannoilla, -rantametsiköissä ja -rantakallioilla ulkosaaristoa myöten. Alkuperäisen muodon teriöt ovat yleensä kellanvalkoiset. Yksivuotisen lajin kasvustot voivat olla tiheitäkin runsaan siementuotannon varistessa enimmäkseen emokasvien tyvelle. V, Kemiönsaari, Örö, Balget-lahden rantaniityn ja tervalepikon raja, 14.7.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillike on pysty ja yleensä noin 20-60 cm korkea ruoho. Lehdet ovat ruodilliset ja varrella vastakkain. Kukinto muodostuu varren ja haarojen ylimmissä lehtihangoissa olevista, puolipallomaisista tai pallomaisista ja tiheistä valekiehkuroista. Laji on Keski- ja Itä-Suomessa muinaistulokas ja pohjoisimmassa Suomessa uustulokas. Tulokaskannat ovat enimmäkseen vaaleanpunateriöisiä. Vuosisatojen kuluessa värimuodot ovat sekoittuneet ja kasvavat usein samoilla paikoilla. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillike on pysty ja yleensä noin 20-60 cm korkea ruoho. Lehdet ovat ruodilliset ja varrella vastakkain. Kukinto muodostuu varren ja haarojen ylimmissä lehtihangoissa olevista, puolipallomaisista tai pallomaisista ja tiheistä valekiehkuroista. Laji on Keski- ja Itä-Suomessa muinaistulokas ja pohjoisimmassa Suomessa uustulokas. Tulokaskannat ovat enimmäkseen vaaleanpunateriöisiä. Vuosisatojen kuluessa värimuodot ovat sekoittuneet ja kasvavat usein samoilla paikoilla. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen kasvupaikkoina ovat lähinnä viljely- ja joutomaat, pihat, pientareet ja tienvarret, hakkuualueet, kalliomaastot sekä vesistöjen rannat. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen kasvupaikkoina ovat lähinnä viljely- ja joutomaat, pihat, pientareet ja tienvarret, hakkuualueet, kalliomaastot sekä vesistöjen rannat. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen ylimmät valekiehkurat ovat tiheästi allekkain tähkämäisenä ryhmänä, ja alemmat valekiehkurat ovat etäällä toisistaan. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen ylimmät valekiehkurat ovat tiheästi allekkain tähkämäisenä ryhmänä, ja alemmat valekiehkurat ovat etäällä toisistaan. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen kukinnon valekiehkuroiden hanka- eli tukilehdet ovat latvaa lukuun ottamatta varsilehtien kaltaiset ja samaa kokoluokkaa. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Sampo, peltotieuran varsi, laajahko joutomaaniitty, 3.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen kukinnon valekiehkuroiden hanka- eli tukilehdet ovat latvaa lukuun ottamatta varsilehtien kaltaiset ja samaa kokoluokkaa. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Sampo, peltotieuran varsi, laajahko joutomaaniitty, 3.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen kukinnon valekiehkurat ovat kukkiessaan läpimitaltaan yleensä noin 15-30 mm. Samaan aikaan, kun kiehkurat tuottavat vielä uusia kukkia, osassa verhiöitä on jo täysin kehittyneitä nelilohkoisia hedelmiä. Verhiö on kellomainen, säteittäisesti viisiliuskainen ja tavallisesti noin 7-10 mm pitkä. Se on erityisesti laidoiltaan ja liuskoistaan sukaskarvainen. Liuskat ovat jäykät, kapeat ja otakärkiset. Otineen niiden osuus verhiön pituudesta on useimmiten noin 3-5 mm. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen kukinnon valekiehkurat ovat kukkiessaan läpimitaltaan yleensä noin 15-30 mm. Samaan aikaan, kun kiehkurat tuottavat vielä uusia kukkia, osassa verhiöitä on jo täysin kehittyneitä nelilohkoisia hedelmiä. Verhiö on kellomainen, säteittäisesti viisiliuskainen ja tavallisesti noin 7-10 mm pitkä. Se on erityisesti laidoiltaan ja liuskoistaan sukaskarvainen. Liuskat ovat jäykät, kapeat ja otakärkiset. Otineen niiden osuus verhiön pituudesta on useimmiten noin 3-5 mm. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen teriö on päästään kaksihuulinen ja tavallisesti noin 12-15 mm pitkä sekä ulkopuolelta lähes kauttaaltaan pitkähkökarvainen. Pisintä karvoitus on ylähuulen ulkopinnalla. Verhiön kärkiliuskat yltävät vähintään teriön torven ylälaitaan ja usein ylemmäksikin. Verhiön reunat ja liuskat ovat sukaskarvojen lisäksi yleensä myös vaaleanuppisen nystykarvaiset. Lähilajilla, karheapillikkeellä, G. tetrahit, nystykarvat ovat tummanuppisia. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen teriö on päästään kaksihuulinen ja tavallisesti noin 12-15 mm pitkä sekä ulkopuolelta lähes kauttaaltaan pitkähkökarvainen. Pisintä karvoitus on ylähuulen ulkopinnalla. Verhiön kärkiliuskat yltävät vähintään teriön torven ylälaitaan ja usein ylemmäksikin. Verhiön reunat ja liuskat ovat sukaskarvojen lisäksi yleensä myös vaaleanuppisen nystykarvaiset. Lähilajilla, karheapillikkeellä, G. tetrahit, nystykarvat ovat tummanuppisia. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen teriön alahuulen keskiliuska on laidoiltaan alaspäin kaartuva eli kupera ja usein lovipäinen. Se on tavallisesti noin 2,5-3,5 mm pitkä ja yleensä noin 1,5-1,8 kertaa leveyttään pitempi. Lähilajilla, karheapillikkeellä, G. tetrahit, alahuulen keskiliuska on litteähkö, lähes suorasivuinen ja päästään tylppä tai pyöreähkö. Se on tavallisesti vain noin 1,1-1,2 kertaa leveyttään pitempi. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen teriön alahuulen keskiliuska on laidoiltaan alaspäin kaartuva eli kupera ja usein lovipäinen. Se on tavallisesti noin 2,5-3,5 mm pitkä ja yleensä noin 1,5-1,8 kertaa leveyttään pitempi. Lähilajilla, karheapillikkeellä, G. tetrahit, alahuulen keskiliuska on litteähkö, lähes suorasivuinen ja päästään tylppä tai pyöreähkö. Se on tavallisesti vain noin 1,1-1,2 kertaa leveyttään pitempi. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen teriön ylähuuli on kupera ja yleensä noin 3-4 mm pitkä. Alaskääntyneen alahuulen keskiliuskassa on sinipunaista viirutusta ja toisinaan haaleankeltainen värialue. Alahuulen tyvellä, molemmin puolin nielua, ovat ulkonevat, kartiomaiset lisäkkeet, jotka ovat pillikkeiden suvun ominaispiirre. Alahuulen keskiosan molemmin puolin ovat noin 1,5-2 mm pitkät sivuliuskat. Torven yläosaan kiinnittyneitä heteitä on neljä. Niistä kaksi on pitempää ja kaksi lyhyempää. Emi on yksivartaloinen ja kaksiluottinen sekä suunnilleen heteiden kanssa samalle tasolle yltävä. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen teriön ylähuuli on kupera ja yleensä noin 3-4 mm pitkä. Alaskääntyneen alahuulen keskiliuskassa on sinipunaista viirutusta ja toisinaan haaleankeltainen värialue. Alahuulen tyvellä, molemmin puolin nielua, ovat ulkonevat, kartiomaiset lisäkkeet, jotka ovat pillikkeiden suvun ominaispiirre. Alahuulen keskiosan molemmin puolin ovat noin 1,5-2 mm pitkät sivuliuskat. Torven yläosaan kiinnittyneitä heteitä on neljä. Niistä kaksi on pitempää ja kaksi lyhyempää. Emi on yksivartaloinen ja kaksiluottinen sekä suunnilleen heteiden kanssa samalle tasolle yltävä. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen teriö on suvulle ja koko heimollekin tunnusomaisesti pitkätorvinen. Medensaanti edellyttää pölyttäviltä kimalaisilta, mehiläisiltä ja perhosilta pitkää kieltä. Peltopillikkeellä torven pituus on useimmiten noin 7-10 mm. Kuvasta näkyy hyvin, kuinka heteiden ponnenpuoliskot ovat eri suuntiin siirottavia. Hedelmälohkot ovat soikeahkot, vaikkakin tyveä kohti kapenevat ja sisäpinnaltaan tylpän kulmikkaat sekä hieman litteät. Ne ovat kypsinä ruskeat ja noin 2-2,5 mm pitkät. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Sampo, peltotieuran varsi, laajahko joutomaaniitty, 3.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen teriö on suvulle ja koko heimollekin tunnusomaisesti pitkätorvinen. Medensaanti edellyttää pölyttäviltä kimalaisilta, mehiläisiltä ja perhosilta pitkää kieltä. Peltopillikkeellä torven pituus on useimmiten noin 7-10 mm. Kuvasta näkyy hyvin, kuinka heteiden ponnenpuoliskot ovat eri suuntiin siirottavia. Hedelmälohkot ovat soikeahkot, vaikkakin tyveä kohti kapenevat ja sisäpinnaltaan tylpän kulmikkaat sekä hieman litteät. Ne ovat kypsinä ruskeat ja noin 2-2,5 mm pitkät. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Sampo, peltotieuran varsi, laajahko joutomaaniitty, 3.8.2020. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen lehtilapa on puikea tai soikeahko ja suippokärkinen sekä kiila- tai pyöreätyvinen. Yläpuoli on yleensä vaaleahkon vihreä ja pinnanmyötäisesti karvainen. Päävarren lehtien lapa on tavallisesti noin 4-8 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 2-3,5 cm leveä. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen lehtilapa on puikea tai soikeahko ja suippokärkinen sekä kiila- tai pyöreätyvinen. Yläpuoli on yleensä vaaleahkon vihreä ja pinnanmyötäisesti karvainen. Päävarren lehtien lapa on tavallisesti noin 4-8 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 2-3,5 cm leveä. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen lehtiaita on iso- tai pienehköhampainen. Hampaat ovat useimmiten matalia. Lavan alapuoli on vaaleanvihreä tai harmahtavan vihreä ja yleensä pinnanmyötäisesti karvainen. Karvoituksen määrä kuitenkin vaihtelee. Kuvassa olevassa lehdessä karvoja on lähinnä vain suonissa. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen lehtiaita on iso- tai pienehköhampainen. Hampaat ovat useimmiten matalia. Lavan alapuoli on vaaleanvihreä tai harmahtavan vihreä ja yleensä pinnanmyötäisesti karvainen. Karvoituksen määrä kuitenkin vaihtelee. Kuvassa olevassa lehdessä karvoja on lähinnä vain suonissa. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida - peltopillikkeen varsi on nelisärmäinen ja nivelten alapuolelta enintään hieman paksumpi. Se on koko nivelvälien mitalta alaviistoon siirottavasti jäykän sukaskarvainen. Lisäksi varren vastakkaiset sivut ovat alaspäin lyhyen myötäkarvaiset. Varressa on usein myös vaaleanuppisia nystykarvoja. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Galeopsis bifida – peltopillikkeen varsi on nelisärmäinen ja nivelten alapuolelta enintään hieman paksumpi. Se on koko nivelvälien mitalta alaviistoon siirottavasti jäykän sukaskarvainen. Lisäksi varren vastakkaiset sivut ovat alaspäin lyhyen myötäkarvaiset. Varressa on usein myös vaaleanuppisia nystykarvoja. Ks, Kuusamo, Juuma, Juumantien varsi lähellä tien päätepistettä, vesiojan laide, 10.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto