Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – merisaunio subsp. etelänmerisaunio

  • Tripleurospermum maritimum (L.) W. D. J. Koch – merisaunio
  • subsp. maritimum – etelänmerisaunio
  • Tripleurospermum Sch. Bip. – (silmä)sauniot
  • Asteraceae – asterikasvit

Merisauniolla, Tripleurospermum maritimum, on Suomessa kolme alalajia. Tässä kuvattava nimialalaji, etelänmerisaunio, subsp. maritimum, rajoittuu alkuperäisenä Ahvenanmaan saaristoon, Suomenlahden rannikolle ja Pohjanlahden rannikon eteläisempään osaan. Pohjanmerisaunio, subsp. subpolare, on laaja-alaisin ja kasvaa muutamaa eteläisintä eliömaakuntaa lukuun ottamatta koko muussa Suomessa. Harvinaisin on ruijanmerisaunio, subsp. phaeocephalum, jota kasvaa vakiintuneena uustulokkaana vain Inarin Lapin eliömaakunnassa.

Etelänmerisaunio on kaksi- tai monivuotinen, pysty tai koheneva ja yksi- tai monivartinen sekä yleensä kalju ruoho, joka on tavallisesti noin 15-30 cm korkea. Pääjuuri on kaksivuotisilla yksilöillä pysty ja lyhyehkö. Monivuotisille ja usein monivartisille yksilöille kehittyy yläosastaan puutunut ja haarova juurakko. Varsi on yleensä koko mitaltaan toistamiseen ja leveän harottavasti haarova. Se on liereä, jossain määrin uurteinen ja vihreä tai usein osittain tai kokonaan punaruskea.

Varsilehdet ovat kierteisesti. Aluslehdet ja alimmat varsilehdet ovat ruodilliset ja ylemmät lehdet ruodittomat. Ruoti on yleensä noin 1-4 cm pitkä ja reunoiltaan harvakseen pitkähampainen. Aluslehtien lapa on ulkokehältään soikeahko ja 2-3 kertaa kapealiuskainen. Se on tavallisesti noin 2-5 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 1-2,5 cm leveä. Kukintavaiheessa aluslehdet ovat usein jo lakastuneet. Varsilehtien lapa on aluslehtien kaltainen mutta latvaa kohti pienenevä. Ruodittomien varsilehtien keskiranka on tyveä kohti levenevä ja tyvestään leveästi varteen kiinnittynyt. Lehtien uloimmat liuskat ovat möyheähköt, tasasoukat ja valtaosin pyöreähkökärkiset sekä yleensä noin 2-5 mm pitkät ja noin 0,3-0,5 mm leveät.

Kukinnot muodostuvat kukkamaisista mykeröistä, jotka ovat varren ja sen haarojen kärjessä yksittäin. Kukintomykeröitä on vartta kohti yleensä alle 10, mutta tyveltä alkaen voimakkaasti haarovissa varsissa mykerömäärä voi nousta selvästi suuremmaksikin. Mykeröt ovat varsissa ja haaroissa harvana, huiskilomaisena ryhmänä. Mykerön alimman kerroksen muodostavat pienet, kapeat ylälehdet eli kehtosuomut, jotka ovat useimmiten 3-4 tiiviinä, lomittaisena rivinä. Nuppuvaiheessa ne ovat suojuksena eli kehtona varsinaisen kukinnon ympärillä. Suomut ovat eripituiset, lähinnä kapean kielimäiset ja vihreät sekä leveähkösti ruskean tai lähes mustan kalvolaitaiset. Ne ovat tavallisesti noin 4-6 mm pitkät ja noin 1,5-2 mm leveät.

Kukintomykerö on kokonaisuudessaan tavallisesti noin 30-45 mm leveä. Siinä on kahdenlaisia kukkia. Uloimpina laitakukkina on tavallisesti noin 20-35 kielikukkaa, jotka ovat yksineuvoisia emikukkia. Niiden teriön tyvi on 1-1,3 mm pitkä. Kielimäinen kärkiosa on valkoinen, tasasoukan suikea ja yleensä noin 8-15 mm pitkä sekä noin 2-4 mm leveä ja kärjestään pienihampainen. Muut kukat ovat kaksineuvoisia, torvimaisia ja keltaisia kehräkukkia, joita on satoja. Niiden tyviosa on noin 1 mm pitkä ja kärkiosa 1-1,3 mm pitkä sekä päästään 5-liuskainen. Ilman laitakukkien valkoista kärkiosaa kehräkukkien muodostama mykerö on tavallisesti noin 10-15 mm leveä, mutta paisuu loppuvaiheessa suuremmaksi. Mykeröpohjus on täyteinen, kupera ja kukinnan loppuvaiheessa kekomainen. Kukkien tyvellä ei ole tukisuomua. Verhiö on hyvin kapea, kalvomainen palle.

Heteitä on 5. Niiden keltaiset, tasasoukat ponnet ovat lieriömäisen yhdiskasvuisesti emin vartalon ympärillä. Emiö on 2-lehtinen, 1-vartaloinen ja luotiltaan 2-liuskainen. Heteet ja vartalo luotteineen nousevat teriönliuskoja pitemmiksi. Hedelmä on litteähkö ja ruskea pohjuspähkylä, joka on tavallisesti noin 2-2,5 mm pitkä ja noin 1-1,5 mm leveä. Sen koveralla sisäsivulla on 3 harjua. Ulkosivu on kupera ja harjuton. Sen ylälaidassa on 2 ruskehtavaa tai kellertävää ja pitkulaista öljytäplää, jotka ovat yli kaksi kertaa leveytensä pituisia. Pähkylöiden kärjessä on yleensä verhiöstä kehittynyt, kapea ja pallerengasmainen pappus. Normaali kukinta-aika on kesä-syyskuu.

Etelänmerisaunio on Suomessa alkuperäinen. Se on yleinen Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan eliömaakuntien rannikkoseuduilla sekä harvinaisempi Etelä-Karjalan, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan eliömaakuntien rannikkoseuduilla. Lisäksi siitä on muutamia tuoreempia tulokashavaintoja Keski-Pohjanmaan ja Oulun Pohjanmaan eliömaakuntien rannikkoseuduilta. Kasvupaikkoina ovat lähinnä kallioiset, kiviset ja hiekkaiset merenrannat sekä lintuluodot. Muissa Pohjoismaissa etelänmerisaunio kasvaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Etelänmerisaunion pähkylät kulkeutuvat uusille kasvupaikoille meriveden mukana. Se on ensimmäisiä pioneerilajeja luodoilla ja pikkusaarilla. Se suosii erityisesti linnunlannan typettämiä rantoja, vaikka pärjää hyvin myös karummissa kallionkoloissa, rantakivikossa ja silkalla rantahiekalla. Merellisessä ympäristössä taksoni on aika helppoa pitää erillään muista alalajeista. Pelkkien tuntomerkkien perusteella rajankäynti on jo vaikeampaa. Pohjanmerisaunio on keskimäärin kookkaampi ja mykeröiltään runsaslukuisempi. Lehtiliuskat ovat pitemmät ja suippopäiset. Helpoin erottava tekijä löytynee kehtosuomuista, jotka ovat keskenään samanpituiset ja noin 2-3 mm leveät. Niiden kalvolaita on ruskea tai vaaleanruskea. Pähkylän öljytäplät ovat 1,5-2 kertaa leveytensä pituisia. Pohjoisimmassa Lapissa tavattava ruijanmerisaunio on kulkeutunut tulokkaana Suomeen Jäämeren rannoilta. Sen kehtosuomut ovat eripituiset mutta tavallisesti kapean kolmiomaiset ja peräti 3-5 mm leveät. Kalvoreunus on hyvin leveä ja tummanruskea tai lähes musta.

Merisaunion kanssa samaan sukuun kuuluu lähilaji peltosaunio, T. inodorum. Se on niin läheinen, että se on aikanaan sisällytetty merisaunion kanssa samaan lajiin mm. alalajina. Selkeimmät erot löytyvät kehtosuomuista ja pähkylöistä. Peltosaunion kehtosuomut ovat noin 1-1,5 mm leveät ja sivuiltaan kapeahkosti vaaleanruskean tai lähes valkoisen kalvolaitaiset. Pähkylöiden öljytäplät ovat pyöreät tai kulmikkaat. Sekaannusta aiheuttaa kuitenkin peltosaunion risteytyminen kaikkien merisaunion alalajien kanssa.

Linkki Kasviatlaksen reaaliaikaiselle etelänmerisaunion esiintymiskartalle Suomessa.

Linkki lajitasoiselle Euroopan ja Välimeren alueen maa- tai aluekohtaiselle esiintymiskartalle (The Euro+Med Plantbase).

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto

Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunio on nimensä mukaisesti sidoksissa meriympäristöön. Sen yksilöt ovat usein monivartisia. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunio on nimensä mukaisesti sidoksissa meriympäristöön. Sen yksilöt ovat usein monivartisia. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunio on kaksi- tai monivuotinen ja pysty tai koheneva sekä tavallisesti noin 15-30 cm korkea. Varsi on yleensä koko mitaltaan toistamiseen ja leveän harottavasti haarova. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunio on kaksi- tai monivuotinen ja pysty tai koheneva sekä tavallisesti noin 15-30 cm korkea. Varsi on yleensä koko mitaltaan toistamiseen ja leveän harottavasti haarova. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion varret ovat vihreät tai usein punaruskeat. Kukintomykeröitä on vartta kohti yleensä alle kymmenen, mutta tyveltä alkaen voimakkaasti haarovissa varsissa mykerömäärä voi nousta suuremmaksikin. U, Hanko, niemen eteläpuolen merenranta, Kolaviken, itälaita, Stora Tallholmenin hiekkakannaksen länsiranta, 11.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion varret ovat vihreät tai usein punaruskeat. Kukintomykeröitä on vartta kohti yleensä alle kymmenen, mutta tyveltä alkaen voimakkaasti haarovissa varsissa mykerömäärä voi nousta suuremmaksikin. U, Hanko, niemen eteläpuolen merenranta, Kolaviken, itälaita, Stora Tallholmenin hiekkakannaksen länsiranta, 11.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion kukintomykerö on kokonaisuudessaan tavallisesti noin 30-45 mm leveä. Siinä on kahdenlaisia kukkia. Uloimpina laitakukkina on tavallisesti noin 20-35 kielikukkaa, jotka ovat yksineuvoisia emikukkia. Niiden kielimäinen kärkiosa on valkoinen, tasasoukan suikea ja kärjestään pienihampainen sekä yleensä noin 8-15 mm pitkä ja noin 2-4 mm leveä. Muut kukat ovat kaksineuvoisia kehräkukkia. U, Hanko, niemen eteläpuolen merenranta, Kolavikenin uimaranta-alueen länsilaita, kalliopaljastuma rantahiekka-alueen keskellä, 19.6.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion kukintomykerö on kokonaisuudessaan tavallisesti noin 30-45 mm leveä. Siinä on kahdenlaisia kukkia. Uloimpina laitakukkina on tavallisesti noin 20-35 kielikukkaa, jotka ovat yksineuvoisia emikukkia. Niiden kielimäinen kärkiosa on valkoinen, tasasoukan suikea ja kärjestään pienihampainen sekä yleensä noin 8-15 mm pitkä ja noin 2-4 mm leveä. Muut kukat ovat kaksineuvoisia kehräkukkia. U, Hanko, niemen eteläpuolen merenranta, Kolavikenin uimaranta-alueen länsilaita, kalliopaljastuma rantahiekka-alueen keskellä, 19.6.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion pelkkien keltaisten kehräkukkien muodostama mykerö on tavallisesti noin 10-15 mm leveä. Mykeröpohjus on täyteinen ja kukkiessaan kupera. Kehräkukat tarjoavat mm. pistiäisille mettä. Mykeröihin munitaan myös hyönteisjälkikasvua, joka toukkavaiheessa käyttää kukkia ja siitepölyä ravinnokseen ennen koteloitumistaan. U, Hanko, Täktom, Ryssholmen, Ryssholmintien eteläpäässä oleva uima- ja hiekkaranta-alue, 3.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion pelkkien keltaisten kehräkukkien muodostama mykerö on tavallisesti noin 10-15 mm leveä. Mykeröpohjus on täyteinen ja kukkiessaan kupera. Kehräkukat tarjoavat mm. pistiäisille mettä. Mykeröihin munitaan myös hyönteisjälkikasvua, joka toukkavaiheessa käyttää kukkia ja siitepölyä ravinnokseen ennen koteloitumistaan. U, Hanko, Täktom, Ryssholmen, Ryssholmintien eteläpäässä oleva uima- ja hiekkaranta-alue, 3.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion kehräkukkainen mykerö paisuu kukinnan lopulla pyöreän kekomaiseksi. Yksittäisiä kukkia on satoja. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion kehräkukkainen mykerö paisuu kukinnan lopulla pyöreän kekomaiseksi. Yksittäisiä kukkia on satoja. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion kehräkukkien kukinta etenee laidoilta keskustaa kohti. Kukkien kärkiosa on 1-1,3 mm pitkä ja päästään viisiliuskainen. Heteitä on viisi. Niiden keltaiset, tasasoukat ponnet ovat lieriömäisen yhdiskasvuisesti emin vartalon ympärillä. Emi on yksivartaloinen ja luotiltaan kaksiliuskainen. Heteet ja vartalo luotteineen nousevat teriönliuskoja pitemmiksi. U, Hanko, niemen eteläpuolen merenranta, Kolaviken, itälaita, Stora Tallholmenin hiekkakannaksen länsiranta, 11.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion kehräkukkien kukinta etenee laidoilta keskustaa kohti. Kukkien kärkiosa on 1-1,3 mm pitkä ja päästään viisiliuskainen. Heteitä on viisi. Niiden keltaiset, tasasoukat ponnet ovat lieriömäisen yhdiskasvuisesti emin vartalon ympärillä. Emi on yksivartaloinen ja luotiltaan kaksiliuskainen. Heteet ja vartalo luotteineen nousevat teriönliuskoja pitemmiksi. U, Hanko, niemen eteläpuolen merenranta, Kolaviken, itälaita, Stora Tallholmenin hiekkakannaksen länsiranta, 11.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion mykerön alimman kerroksen muodostavat pienet, kapeat ylälehdet eli kehtosuomut, jotka ovat tiiviisti toisiaan vasten painautuneet ja lomittuneet. U, Hanko, Täktom, Långören, niemeen johtava kapea hiekkakannas Kattrumpan-merenlahden rannalla, 19.6.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion mykerön alimman kerroksen muodostavat pienet, kapeat ylälehdet eli kehtosuomut, jotka ovat tiiviisti toisiaan vasten painautuneet ja lomittuneet. U, Hanko, Täktom, Långören, niemeen johtava kapea hiekkakannas Kattrumpan-merenlahden rannalla, 19.6.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion kehtosuomut ovat useimmiten kolmena tai neljänä rivinä. Ne ovat eripituiset, lähinnä kapean kielimäiset ja leveähkösti ruskean tai lähes mustan kalvolaitaiset. Suomut ovat tavallisesti noin 4-6 mm pitkät ja noin 1,5-2 mm leveät. U, Hanko, Täktom, Långören, niemeen johtava kapea hiekkakannas Kattrumpan-merenlahden rannalla, 3.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion kehtosuomut ovat useimmiten kolmena tai neljänä rivinä. Ne ovat eripituiset, lähinnä kapean kielimäiset ja leveähkösti ruskean tai lähes mustan kalvolaitaiset. Suomut ovat tavallisesti noin 4-6 mm pitkät ja noin 1,5-2 mm leveät. U, Hanko, Täktom, Långören, niemeen johtava kapea hiekkakannas Kattrumpan-merenlahden rannalla, 3.8.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion mykerön nuppuvaiheessa kehtosuomut ovat tiiviinä suojuksena eli kehtona varsinaisen kukinnon ympärillä. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion mykerön nuppuvaiheessa kehtosuomut ovat tiiviinä suojuksena eli kehtona varsinaisen kukinnon ympärillä. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion aluslehdet ja alimmat varsilehdet ovat ruodilliset ja ylemmät lehdet ruodittomat. Aluslehtien lapa on ulkokehältään soikeahko ja kahdesta kolmeen kertaan kapealiuskainen. Se on tavallisesti noin 2-5 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 1-2,5 cm leveä. Kukintavaiheessa aluslehdet ovat - toisin kuin kuvassa - usein jo lakastuneet. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion aluslehdet ja alimmat varsilehdet ovat ruodilliset ja ylemmät lehdet ruodittomat. Aluslehtien lapa on ulkokehältään soikeahko ja kahdesta kolmeen kertaan kapealiuskainen. Se on tavallisesti noin 2-5 cm pitkä ja leveimmältä kohtaa noin 1-2,5 cm leveä. Kukintavaiheessa aluslehdet ovat – toisin kuin kuvassa – usein jo lakastuneet. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunion lehtien uloimmat liuskat ovat möyheähköt, tasasoukat ja valtaosin pyöreähkökärkiset. Ne ovat yleensä noin 2-5 mm pitkät ja noin 0,3-0,5 mm leveät. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunion lehtien uloimmat liuskat ovat möyheähköt, tasasoukat ja valtaosin pyöreähkökärkiset. Ne ovat yleensä noin 2-5 mm pitkät ja noin 0,3-0,5 mm leveät. V, Parainen, Houtskari, Mossala, koilliskärki, Tännelsvik-merenlahden ranta, Brokkil, aallonmurtajakivikko, 18.7.2016. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - etelänmerisaunio on useimmiten kokonaan kalju. Ruodittomien varsilehtien keskiranka on tyveä kohti levenevä ja tyvestään leveästi varteen kiinnittynyt. U, Hanko, niemen eteläpuolen merenranta, Kolaviken, itälaita, Stora Tallholmenin hiekkakannaksen länsiranta, 11.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum – etelänmerisaunio on useimmiten kokonaan kalju. Ruodittomien varsilehtien keskiranka on tyveä kohti levenevä ja tyvestään leveästi varteen kiinnittynyt. U, Hanko, niemen eteläpuolen merenranta, Kolaviken, itälaita, Stora Tallholmenin hiekkakannaksen länsiranta, 11.6.2021. Copyright Hannu Kämäräinen.

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto