Lysimachia thyrsiflora – terttualpi

  • Lysimachia thyrsiflora L. – terttualpi
  • Lysimachia L. – alvet
  • Primulaceae – esikkokasvit

Terttualpi, Lysimachia thyrsiflora, on monivuotinen ja pysty ruoho, joka on tavallisesti noin 20-70 cm korkea. Juurakko on pitkä ja maarönsyjen avulla laji levittäytyy usein tiheiksi ja laajoiksikin kasvustoiksi. Varsi on yleensä haaraton tai toisinaan pareittain vastakkaisesti haarova. Se on liereä ja alaosastaan kalju sekä ylempää pitkä-, kähärä- ja nystykarvainen. Väri vaihtelee vihreänruskeasta punaruskeaan. Lehdet ovat varrella lähes aina ristikkäisesti vastakkain ja hyvin harvoin säteittäisesti kolmittain. Alimmat lehdet ovat pienet ja lähes suomumaiset ja yleensä vain noin 0,5-1,5 cm pitkät. Muut lehdet ovat hieman sepivät ja kapeanpuikeat, suikeat tai tasasoukan suikeat sekä suippokärkiset. Lehtien kiinnittymiskohdassa on pitkiä karvoja. Lavan yläpinta on vihreä ja hyvin tiheästi tumman eritenystyinen mutta muuten kalju. Alapinta on vaaleamman vihreä, eritenystyinen ja erityisesti koholla olevia suonia myöten karvainen. Pituutta lehdillä on tavallisesti noin 5-10 cm ja leveyttä leveimmältä kohtaa noin 1-2,5 cm. Alimmat varsilehdet ovat usein em. mittoja pienemmätkin.

Kukinto muodostuu latvan alapuolisten varsilehtien hangoissa olevista, hyvin tiheistä, monikukkaisista ja tähkämäisistä tertuista, jotka ovat tavallisesti noin 1,5-4 cm pitkiä ja noin 1,5-2 cm leveitä. Tertun perä on yleensä noin 2-3 cm pitkä ja niin perä kuin tertturankakin ovat tiheästi pitkähkön ja kähärän nystykarvaisia. Alimmissa terttuperissä on toisinaan myös pieni, varsilehtien kaltainen lehtipari sekä pieniä, muutaman kukan sivuterttuja. Kukkaperä on tukilehdellinen, tertturangan tavoin karvainen ja yleensä noin 2-6 mm pitkä. Tukilehdet ovat suikeat tai lähes tasasoukat ja nystyiset sekä noin 3-7 mm pitkät ja useimmiten alle 1 mm leveät. Verhiö on tavallisesti noin 2,5-3,5 mm pitkä ja syvään 5-7-liuskainen. Liuskat ovat suikeat, vihreät ja erityisesti kärjestään tummapisteiset.

Teriö on yleisväriltään keltainen, säteittäisesti ratasmainen ja yhdislehtinen sekä melkein tyveen saakka 5-7-liuskainen. Se on tyveltään lyhyttorvinen ja yleensä noin 4-6 mm leveä. Teriönliuskat ovat lähes tasasoukat, terävä- tai pyöreäpäiset ja kärkiosastaan punertavapisteiset. Liuskat ovat tavallisesti noin 4-5 mm pitkät ja hieman alle – hieman yli 1 mm leveät. Heteitä on sama määrä kuin teriönliuskoja. Ne ovat keltaiset ja noin 5-6 mm pitkät eli hieman teriönliuskoja pitemmät.  Ponnet ovat noin 1 mm pitkät. Sikiäin on pallomainen ja peittävästi puna- tai lähes mustapisteinen. Emi on 1-vartaloinen ja -luottinen sekä aluksi noin heteiden mittainen, mutta kasvaa sitten niitä pitemmäksi. Vartalo on ohut, vihertävänkeltainen ja luotti vain hieman sitä leveämpi. Hedelmä on hieman litistetyn pallomainen ja vihertävä tai kellanruskea mutta tiheästi punertava- tai ruskeapisteinen kota, joka on läpimitaltaan tavallisesti noin 1,5-2,5 mm. Vartalo pysyy jonkin aikaa kodan kärjessä, mutta varisee myöhemmin. Kota avautuu kärjestään 5-7-liuskaisesti. Siemenet ovat kurttupintaiset ja lukuisat. Normaali kukinta-aika on kesä-heinäkuu.

Terttualpi on alkuperäinen laji Suomessa. Sitä tavataan kaikissa eliömaakunnissa. Se on muualla yleinen mutta Enontekiön Lapissa ja Inarin Lapissa harvinainen. Kasvupaikkoina ovat kaikenlaisten vesistöjen rannat ja matala rantavesi sekä purot, ojat ja lammikot, myös nevat ja korvet. Se kasvaa muissa Pohjoismaissa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Terttualven tieteellinen nimi, thyrsiflora, on erikoisen mutkan kautta kuvaava. Thyrsos-sauva oli kreikkalaisessa mytologiassa Dionysoksen uskonnollisiin seremonioihin pyhitetty sauva, jonka päässä oli suurikokoinen pinjan käpy. Niinpä tieteellinen nimi tarkoittaa käpymäisen tiheää kukintoa. Tiheään kukintoon kehittyy lähes aina suuri määrä siemenkotia, joista aikanaan varisee lukuisa määrä siemeniä. Kasvupaikat ovat kuitenkin usein haasteellisia siementaimien kehittymiselle. Niinpä tehokkain lisääntymiskeino lienee rönsyjen ujuttaminen yhä laajemmalle alueelle. Järvien ja jokien rannoilla myös jäät voivat runnella juuristoa ja kuljettaa juurtumiskykyisiä kappaleita uusille rannoille.

Alpien sukuun on uuden tutkimuksen perusteella liitetty kolme muuta varsin erinäköistä esikkokasvien sukua. Perinteisiä alpia Suomessa kasvaa luonnonvaraisina kaksi, terttu-alpi ja ranta-alpi, L. vulgaris. Lisäksi kaksi puutarhalajia, tarha-alpi, L. punctata ja suikeroalpi, L. nummularia, karkailevat aika usein luontoon. Terttualpi on kuitenkin ulkonäöltään niin omanlaisensa, ettei sitä sekoita muihin sukunsa edustajiin.

Linkki Kasviatlaksen reaaliaikaiselle terttualven esiintymiskartalle Suomessa.

Linkki Euroopan ja Välimeren alueen maa- tai aluekohtaiselle esiintymiskartalle (The Euro+Med Plantbase).

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto

Lysimachia thyrsiflora - terttualpi leviää suotuisilla paikoilla tehokkaasti pitkien maarönsyjensä avulla. EH, Hämeenlinna, Loimalahden ja Voutilan kaupunginosien välinen raja, Myllyoja laiteineen Sammontien varressa, 3.7.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualpi leviää suotuisilla paikoilla tehokkaasti pitkien maarönsyjensä avulla. EH, Hämeenlinna, Loimalahden ja Voutilan kaupunginosien välinen raja, Myllyoja laiteineen Sammontien varressa, 3.7.2012. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualpi on kosteikkokasvi, joka viihtyy vesistöjen rannoilla matalaa rantavettä myöten. Sen elinympäristöä ovat lisäksi purot, ojat ja lammikot sekä kosteat, kuivumattomat painanteet. Lajin voi tavata myös nevoilta ja korvista. EH, Hämeenlinna, Luolaja, Hattelmalanjärven rantaneva lintutornin kohdalla, 27.6.2011. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualpi on kosteikkokasvi, joka viihtyy vesistöjen rannoilla matalaa rantavettä myöten. Sen elinympäristöä ovat lisäksi purot, ojat ja lammikot sekä kosteat, kuivumattomat painanteet. Lajin voi tavata myös nevoilta ja korvista. EH, Hämeenlinna, Luolaja, Hattelmalanjärven rantaneva lintutornin kohdalla, 27.6.2011. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualpi pärjää vaikka rannan kivenjärkäleiden päällä, kunhan pitkä juuristo yltää kosketukseen veden kanssa. Varret ovat pystyt ja tavallisesti noin 20-70 cm korkeat. Ne ovat yleensä haarattomat tai toisinaan, kuten kuvan pisin verso, pareittain vastakkaisesti haarovat. Varren tyviosan lehdet ovat pienet ja lähes suomumaiset sekä yleensä noin 0,5-1,5 cm pitkät. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualpi pärjää vaikka rannan kivenjärkäleiden päällä, kunhan pitkä juuristo yltää kosketukseen veden kanssa. Varret ovat pystyt ja tavallisesti noin 20-70 cm korkeat. Ne ovat yleensä haarattomat tai toisinaan, kuten kuvan pisin verso, pareittain vastakkaisesti haarovat. Varren tyviosan lehdet ovat pienet ja lähes suomumaiset sekä yleensä noin 0,5-1,5 cm pitkät. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualven lehdet ovat varrella lähes aina ristikkäin vastakkain. Ne ovat tavallisesti noin 5-10 cm pitkät ja leveimmältä kohtaa noin 1-2,5 cm leveät. EH, Hämeenlinna, Luolaja, Hattelmalanjärven rantaneva lintutornin kohdalla, 27.6.2011. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualven lehdet ovat varrella lähes aina ristikkäin vastakkain. Ne ovat tavallisesti noin 5-10 cm pitkät ja leveimmältä kohtaa noin 1-2,5 cm leveät. EH, Hämeenlinna, Luolaja, Hattelmalanjärven rantaneva lintutornin kohdalla, 27.6.2011. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualven kukinto muodostuu latvan alapuolisten varsilehtien hangoissa olevista, hyvin tiheistä ja tähkämäisistä tertuista. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualven kukinto muodostuu latvan alapuolisten varsilehtien hangoissa olevista, hyvin tiheistä ja tähkämäisistä tertuista. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualven tiheäkukkaiset tertut ovat pareittain. Ne ovat tavallisesti noin 1,5-4 cm pitkiä ja noin 1,5-2 cm leveitä. Tertun perä on yleensä noin 2-3 cm pitkä. Lehdet ovat hieman sepivät ja kapeanpuikeat, suikeat tai tasasoukan suikeat sekä suippokärkiset. Varsi on liereä ja alaosastaan kalju. Sen väri vaihtelee vihreänruskeasta punaruskeaan. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualven tiheäkukkaiset tertut ovat pareittain. Ne ovat tavallisesti noin 1,5-4 cm pitkiä ja noin 1,5-2 cm leveitä. Tertun perä on yleensä noin 2-3 cm pitkä. Lehdet ovat hieman sepivät ja kapeanpuikeat, suikeat tai tasasoukan suikeat sekä suippokärkiset. Varsi on liereä ja alaosastaan kalju. Sen väri vaihtelee vihreänruskeasta punaruskeaan. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualven teriö on yleisväriltään keltainen ja säteittäisesti ratasmainen sekä melkein tyveen saakka 5-7-liuskainen. Se on yleensä noin 4-6 mm leveä. Teriönliuskat ovat lähes tasasoukat ja tavallisesti noin 4-5 mm pitkät. Keltasävyisen kukan keskellä herättää huomiota pallomainen ja peittävästi puna- tai lähes mustapisteinen sikiäin. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualven teriö on yleisväriltään keltainen ja säteittäisesti ratasmainen sekä melkein tyveen saakka 5-7-liuskainen. Se on yleensä noin 4-6 mm leveä. Teriönliuskat ovat lähes tasasoukat ja tavallisesti noin 4-5 mm pitkät. Keltasävyisen kukan keskellä herättää huomiota pallomainen ja peittävästi puna- tai lähes mustapisteinen sikiäin. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualven teriönliuskat ovat kärkiosastaan punertavapisteiset. Heteitä on sama määrä kuin teriönliuskoja. Ne ovat hieman liuskoja pitemmät. Emi on yksivartaloinen ja -luottinen sekä aluksi noin heteiden mittainen, mutta kasvaa sitten niitä pitemmäksi. Verhiö on tavallisesti noin 2,5-3,5 mm pitkä ja syvään 5-7-liuskainen. Liuskat ovat suikeat ja erityisesti kärjestään tummapisteiset. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualven teriönliuskat ovat kärkiosastaan punertavapisteiset. Heteitä on sama määrä kuin teriönliuskoja. Ne ovat hieman liuskoja pitemmät. Emi on yksivartaloinen ja -luottinen sekä aluksi noin heteiden mittainen, mutta kasvaa sitten niitä pitemmäksi. Verhiö on tavallisesti noin 2,5-3,5 mm pitkä ja syvään 5-7-liuskainen. Liuskat ovat suikeat ja erityisesti kärjestään tummapisteiset. EH, Hämeenlinna, Loimalahti, Alajärven Tervaniemen kärkiosan pohjoisranta, 23.6.2013. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualven terttuperä ja -ranka ovat tiheästi pitkähkön ja kähärän nystykarvaisia. Kukkaperä on yleensä noin 2-6 mm pitkä. Kukkien tukilehdet ovat suikeat tai lähes tasasoukat ja noin 3-7 mm pitkät. Varsi on yläosastaan pitkäkarvainen. Myös varren ja lehtien yhtymäkohdassa on pitkää karvoitusta. A, Eckerö, Storby, Käringsundsvägenin laitaoja Eckeröhallenin kohdalla, 10.7.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualven terttuperä ja -ranka ovat tiheästi pitkähkön ja kähärän nystykarvaisia. Kukkaperä on yleensä noin 2-6 mm pitkä. Kukkien tukilehdet ovat suikeat tai lähes tasasoukat ja noin 3-7 mm pitkät. Varsi on yläosastaan pitkäkarvainen. Myös varren ja lehtien yhtymäkohdassa on pitkää karvoitusta. A, Eckerö, Storby, Käringsundsvägenin laitaoja Eckeröhallenin kohdalla, 10.7.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualven kukista kehittyy runsaasti kotahedelmiä. Siementen itämismahdollisuudet eivät kuitenkaan ole kovin hyvät peitteisessä tai vetisessä kasvupohjassa. Niinpä rönsyjen avulla tapahtuva kasvullinen leviäminen lienee tehokkain lisääntymistapa. EH, Hämeenlinna, Luolaja, Hattelmalanjärven rantaneva lintutornin kohdalla, 31.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualven kukista kehittyy runsaasti kotahedelmiä. Siementen itämismahdollisuudet eivät kuitenkaan ole kovin hyvät peitteisessä tai vetisessä kasvupohjassa. Niinpä rönsyjen avulla tapahtuva kasvullinen leviäminen lienee tehokkain lisääntymistapa. EH, Hämeenlinna, Luolaja, Hattelmalanjärven rantaneva lintutornin kohdalla, 31.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora - terttualven kota on hieman litistetyn pallomainen ja tiheästi punertava- tai ruskeapisteinen. Se on läpimitaltaan tavallisesti noin 1,5-2,5 mm. Vartalo pysyy jonkin aikaa kodan kärjessä, mutta varisee myöhemmin. Kota avautuu kärjestään 5-7-liuskaisesti. Kuvassa on nähtävissä myös lehtien tiheästi eritenystyistä pintaa. EH, Hämeenlinna, Luolaja, Hattelmalanjärven rantaneva lintutornin kohdalla, 31.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.
Lysimachia thyrsiflora – terttualven kota on hieman litistetyn pallomainen ja tiheästi punertava- tai ruskeapisteinen. Se on läpimitaltaan tavallisesti noin 1,5-2,5 mm. Vartalo pysyy jonkin aikaa kodan kärjessä, mutta varisee myöhemmin. Kota avautuu kärjestään 5-7-liuskaisesti. Kuvassa on nähtävissä myös lehtien tiheästi eritenystyistä pintaa. EH, Hämeenlinna, Luolaja, Hattelmalanjärven rantaneva lintutornin kohdalla, 31.8.2022. Copyright Hannu Kämäräinen.

Tieteelliset nimet – aakkosellinen hakemisto
Suomalaiset nimet – aakkosellinen hakemisto

Kasvit heimoittain – aakkosellinen hakemisto